Ook in hoger beroep blijft ‘Oude Kerk’ PKN-kerk van Meppel

Ook het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk stelde de kerkenraad van Meppel in het gelijk.

De Oude Kerk te Meppel.

Omdat bezwaarden tegen de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in beroep gingen bij het Generaal College moest ook dit landelijk College zich buigen over het besluit van de kerkenraad van Meppel om de (voormalig hervormde) Mariakerk op termijn te sluiten en de (voormalig gereformeerde) Oude Kerk als ‘PKN-kerk van de toekomst’ aan te wijzen. Dit laatste onder meer in verband met het feit dat bij de Oude Kerk een groot kerkelijk zalencomplex staat, Trias genaamd.

Nu heeft ook het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk de kerkenraad van Meppel in het gelijk gesteld, zodat de beslissing van de kerkenraad nu ten uitvoer gelegd kan worden.

Namens de Algemene Kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld ‘dat het jammer en te betreuren is dat, na zo’n langdurig en zorgvuldig proces [van kerkkeuze], de zaak in hoger beroep moest worden behandeld. We willen nu vooruit, samen bouwen aan de kerk van de toekomst. Gods kerk van de toekomst!’

© 2020. GereformeerdeKerken.info