Verbouwde Arnhemse kerken in september en oktober van start

Gedenkboekje ‘Denkend aan De Kandelaar’ verschijnt.

Zoals we al eerder meedeelden zal de Protestantse Gemeente te Arnhem na de sluiting van drie kerkgebouwen (twee voormalig hervormde kerken en één voormalig gereformeerde kerk) verder gaan met de twee resterende verbouwde kerken.

De gereformeerde Opstandingskerk te Arnhem, lang geleden. Het verbouwde en tot ‘Nieuwe Kerk’ herdoopte kerkgebouw wordt de centrale kerk van Arnhem-Noord.

De (voormalig gereformeerde) Opstandingskerk (een Rijksmonument) in de wijk Monnikenhuizen zal na de verbouwing als ‘Nieuwe Kerk’ vanaf september 2020 het noordelijke deel van de stad voor haar rekening te nemen. In Arnhem-Zuid werd de (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk in de wijk Malburgen verbouwd en daar hoopt men in oktober van start te gaan.

Sluiting en ingebruikneming.

De eerste dienst in de ‘vernieuwbouwde’ Opstandingskerk in Arnhem-Noord (die verder zal gaan als de ‘Nieuwe Kerk’) wordt op 27 september 2020 gehouden. De verbouwing is dan nog niet afgerond. De openingsdienst zal pas op een later, nog te bepalen, datum plaatsvinden (als de verbouwing en inrichting gereed zijn).

De eerste dienst in de ‘vernieuwbouwde’ Salvatorkerk vindt plaats op 11 oktober 2020.

(Voortgang verbouwing Salvatorkerk)

De laatste diensten in de voormalig gereformeerde Kandelaarkerk in de wijk Elderveld (Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid) zullen worden gehouden op 2 en 4 oktober 2020.

We komen op deze kerkdiensten later  terug.

Afscheid van De Kandelaar.

De (voormalig gereformeerde) kerk De Kandelaar wordt afgestoten. Laatste diensten op 2 en 4 oktober 2020.

Op vrijdagavond 2 oktober, zaterdagmiddag 3  oktober en zondagmorgen 4 oktober zullen vrijwel identieke afscheidsdiensten gehouden worden in verband met de buitengebruikstelling van De Kandelaar (drie diensten omdat momenteel niet meer dan 75 personen per kerkdienst mogen worden toegelaten). Ook (oud)gemeenteleden, huurders, buren e.d., zijn welkom, waarbij men elkaar (en een aantal vroegere predikanten) kan ontmoeten, en iets kan opschrijven in een receptieboek, dat een plek zal vinden in de vernieuwde Salvatorkerk. Na afloop is er de mogelijkheid ‘op gepaste corona-afstand’ koffie te drinken. Men moet zich voor de vieringen tevoren aanmelden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) verbouwde ‘Salvatorkerk’ wordt  de PKN-kerk in Arnhem-Zuid. Eerste dienst op 11 oktober 2020.

Ter gelegenheid van de sluiting van De Kandelaar zal ook een gedenkboekje Denkend aan De Kandelaar worden gepubliceerd, waarover we t.z.t. nader zullen berichten.