“Moet verbouw van ‘De Ark’ in Dronten anders?”

De laatste tijd wordt steeds vaker ongerustheid uitgesproken over de vraag of de kerkgang na afloop van de Corona-crisis wel weer op gang zal komen, of dat veel kerkgangers er dan aan gewend zijn en thuis zullen blijven. Je kunt de diensten immers ook online bijwonen? Opgemerkt wordt dat het aantal volgers van de online-kerkdiensten zeer hoog is.

‘De Ark’ te Dronten.

Vooral bij ouderen zou grote voorzichtigheid bestaan nog naar grotere bijeenkomsten te gaan. Ook zouden kerkgangers nu wegblijven omdat alles anders is dan voor de crisis, zoals het gebruik van handgel, het reserveren van zitplaatsen in de kerk, de ook in de kerk te handhaven anderhalve meter, het niet voluit mogen zingen en het gemis aan contact met andere kerkgangers, bijv. na afloop van de kerkdienst. Bovendien zou in nogal wat kerken het aantal toegestane  (door het corona-virus beperkte) aantal kerkgangers niet gehaald worden: de ruimte die momenteel beschikbaar is zou in veel kerken niet maximaal gebruikt worden.

In een interview in dagblad Trouw merkte een van de predikanten van de Protestantse Gemeente Dronten daarover op, dat het volgens hem de vraag is of het corona-virus de enige oorzaak is van de kennelijk verminderende kerkgang. Hij zei te vrezen dat de corona-crisis versterkt wat toch al gebeurt: de ontkerkelijking zet door, steeds op een andere manier.

De predikant zei daarover bezorgd te zijn dat hij zich afvroeg of de op handen zijnde verbouwing van zijn protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’ aan De Oost in Dronten ‘niet heel anders moet’, omdat vermoedelijk de helft van het nu geplande aantal zitplaatsen vermoedelijk al voldoende zal zijn, aldus de predikant in Trouw.