Verbouwingsplannen ‘De Ark’ Dronten op stoom

Ondanks de Corona-crisis vordert men in Dronten gestaag met het opstellen van verbouwings- en herinrichtingsplannen voor de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark in Dronten.

Een oude ansicht van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’, die de PKN-kerk van Dronten wordt.

Al eerder berichtten wij dat ‘De Ark’ de PKN-kerk van Dronten wordt en dat deze kerk daarom aangepast moet worden. In de zomer van 2020 hoopt de Commissie De Ark een Programma van Eisen klaar te hebben en aan de kerkenraad te kunnen aanbieden, waarin advies uitgebracht wordt over de herinrichting van de kerkzaal en de ontmoetingsruimten en over de bevordering van de duurzaamheid van De Ark. De plannen zullen daarna tijdens een gemeenteavond besproken worden.

Om tot een Programma van Eisen te komen voerde de commissie veel gesprekken met gebruikers van de kerkruimten om hun wensen  te vernemen, terwijl de Subcommissie Bouw ‘intensief en nauwkeurig heeft gewerkt’ aan een inventarisatie van de noodzakelijke en gewenste voorzieningen. Ook werden de oude bouwtekeningen geraadpleegd en kon men uiteindelijk al tot een kostenraming komen, zo deelt men op de kerkelijke website mee.

Ondertussen ligt de Commissie Toekomst ‘Open Hof’ (het   voormalig hervormde   kerkgebouw in Dronten) min of meer stil, omdat het voor het bespreken van de toekomstplannen voor de Open Hof met maatschappelijke organisaties belangrijk is dat de gesprekken ‘live’ gevoerd kunnen worden in plaats van via internet.