Van “Opstandingskerk” naar “Nieuwe Kerk” in Arnhem-Noord

Officiële opening komt later.

Op zondag 27 september 2020 om half elf  werd de eerste dienst gehouden in de verbouwde protestantse Nieuwe Kerk aan de Roosendaalseweg te Arnhem, voorheen bekend als de gereformeerde Opstandingskerk.

De Paaskaars en de Bijbel worden binnengedragen.

De officiële opening van de Nieuwe Kerk zal later gehouden worden, maar reeds op 28 september werd de kerk in gebruik genomen als vierplek van de Protestantse Wijkgemeente te Arnhem-Noord. De reden daarvan is dat de verbouwing nog niet helemaal klaar is; de hoofdingang was bijvoorbeeld nog niet beschikbaar zodat het door de regeling omtrent het Corona-virus beperkte aantal kerkgangers door de oude ingang van de kerk naar binnen moest.

De eerste dienst.

De dienst stond onder leiding van de predikanten ds. A. Hiemstra en ds. M.A. Maan. Aan het begin van de dienst werden de liturgische voorwerpen, de Paaskaars, de Bijbel, de doopschaal, bord en schaal voor het Avondmaal en het gedachtenis-, trouw- en doopboek binnengebracht en werden de kaarsen aangestoken.

De dienst werd begonnen met het zingen van psalm 78 de verzen 1 en 3 uit het Liedboek (Mijn volk, ik ga geheimen openleggen). Gelezen werd uit Marcus 16 de verzen 1-6, het eerste bericht van de evangelist Marcus over de Opstanding van Jezus. “Een opstandingsverhaal dat anders is dan de opstandingsverhalen van andere evangelisten. Een verhaal van vooral grote verwarring over wat er gebeurd is met het lichaam van Jezus dat de vrouwen kwamen balsemen. ‘Hij is hier niet’ zei de in het wit geklede jongeman hen, ‘Hij gaat je voor naar Galilea’.”

Het interieur van de Opstandingskerk voor de verbouwing.

De verkondiging.

“Er is onzekerheid over de toekomst van ons kerkelijk leven. Hoe zal het gaan als de corona-crisis voorbij is? Blijven er dan kerkelijke activiteiten liggen? Kunnen we hier straks nog samenkomen in verband met de corona-crisis? De kerkelijke activiteiten zouden voorzichtig gaan beginnen, maar kan het wel?”

“In de verwarring van de vrouwen bij het graf kunnen wij onszelf ook herkennen. We willen wel blij zijn over het nieuwe begin, maar lukt het allemaal wel? De vrouwen begrijpen het lege graf niet. Wat hebben de woorden van die in het wit geklede jongeman te betekenen? Geen blijde vrouwen over het lege graf. Vooral twijfel en angst… De verwarring van hen kan ook wel model staan voor onze verwarring. Er lijkt iets nieuws bij ons te beginnen, maar er is grote onduidelijkheid over hoe het verder zal gaan”.

“Maar er valt iets meer te zeggen. Er wordt namelijk gesproken bij het graf. De jongeman zegt: ga terug en zeg tegen de leerlingen én tegen Petrus:  ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea’.”

“Net als die vrouwen moeten ook wij een boodschap overbrengen. Je moet je mond niet houden! Besef goed: u hebt een boodschap te brengen. Wij moeten de mensen die tot onze kring behoren iets vertellen, maar ook hen van wie het de vraag is of ze er nog bij horen. We moeten niet wegkruipen in de eigen club. Je heb ook een boodschap voor hen die buiten de kerk staan en willen luisteren”.

Impressie van het interieur van de Nieuwe Kerk na de verbouwing (foto: OpZoom architecten).

“Wat moet je dan tegen al die mensen zeggen? De vrouwen moesten zeggen: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea’, waar Jezus veelvuldig rondtrok en Zich op Zijn gemak voelde. De plek bij uitstek om Jezus te ontmoeten zoals hij was. Het werd moeilijker als hij in Jeruzalem kwam, waar tegenstand wachtte”.

“Jezus gaat ook ons voor naar Galilea. Als wij verder gaan, hier in de Nieuwe Kerk, en onze verwarring achter ons laten, kunnen ook wij in een soort van Galilea terecht komen, een plek waar we tijd vinden om met de mensen te praten en we op ons gemak kunnen zijn; waar ruimte is om genezend aanwezig te zijn voor elkaar. Als je in Galilea bent, ben je uiteindelijk in Zijn hand, kun je schuilen in Zijn schaduw. Nieuw kerkelijk leven komt voor ons tot stand. Amen.”

Aan het eind van de dienst werd, bij de heringebruikneming van het verbouwde kerkgebouw, het lied ‘Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen‘ van Joke Ribbers gezongen, waarna de dienst besloten werd met de zegen.

De eerste dienst in de Nieuwe Kerk (v/h. Opstandingskerk) te Arnhem

Officiële ingebruikneming.

Uiteraard komen we t.z.t. terug op de officiële ingebruikneming van de Nieuwe Kerk, alsmede op die van de protestantse (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk (op zondag 11 oktober 2020), die de PKN-kerk van Arnhem-Zuid werd en momenteel ook verbouwd wordt.