Denkend aan kerkgebouw ‘De Kandelaar’ te Arnhem

Ter gelegenheid van de sluiting van het protestants (voormalig gereformeerd) kerkelijk centrum  De Kandelaar aan de Den Haagweg in ArnhemZuid, op 4 oktober 2020, werd een interessant boekje gepubliceerd met herinneringen aan deze kerk, die op 21 december 1975 in gebruik genomen werd. Het boekje is getiteld ‘Denkend aan De Kandelaar’.

Het gedenkboek van De Kandelaar.

Veel kerkgangers van De Kandelaar verlaten hun kerkgebouw met pijn in het hart en zullen de warmte die ze er voelden missen. Zoveel is duidelijk geworden na het lezen van het boekje. Ná 4 oktober vinden de kerkdiensten plaats in de protestantse (óók voormalig gereformeerde) Salvatorkerk aan het Salvatorplein.

Het boekje telt 48 pagina’s en is gedrukt op mooi glad papier en voorzien van talloze kleurenfoto’s. Interviews en de in het boek opgenomen anekdotes uit de geschiedenis van de kerk werden geschreven door ds. Pierre Eijgenraam, de lange interviews door Maja Slagboom-Klootwijk, terwijl de foto’s en de lay-out verzorgd werden door Henny Kalisvaart-Tiemens. Henk van Hul verzorgde het drukwerk. Vele (oud-) gemeenteleden werkten mee ‘om dit boekje tot een gedenkwaardig document te maken’.

En dat is het zeker geworden. Op de binnenkant van de omslag worden al meteen de namen genoemd van alle predikanten, van hen die bijstand in het pastoraat verleenden en van hen deelnamen aan het opbouwwerk Schuytgraaf, van de scribae en voorzitters van de wijkkerkenraad, de kosters, de organisten en de kerkkoordirigenten.

De kandelaar op De Kandelaar.

Natuurlijk is in het boek ruimschoots aandacht besteed aan de geschiedenis van het kerkgebouw: daarvoor wordt onder meer  geciteerd uit een artikel dat in 2014 over de geschiedenis van de kerk van Arnhem verscheen, terwijl ds. Eijgenraam op meerdere plaatsen in het boekje historische anekdotes uit het archief aanhaalt:  over de ingebruikneming van De Kandelaar op 21 december 1975, over ‘de kandelaar’ op ‘De Kandelaar’, over het ontstaan van het kerkkrantje Elkaar,  over ‘tien jaar Kandelaar’, over het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de kernwapendiscussie in de jaren ’80, over ‘kinderen aan het avondmaal’, en nog meer.

Veel (oud-) gemeenteleden en oud-predikanten vertellen in het boekje over hun belevenissen in De Kandelaar, waaruit duidelijk wordt dat men zich in het nu afgestoten kerkgebouw thuis voelde en op 4 oktober 2020 met weemoed de deur achter zich dicht trekt…

De ‘grotendeels  identieke laatste diensten’ zijn in verband met de Corona-maatregelen verdeeld over drie dagen: vrijdagavond 2 oktober om 19 uur, zaterdagmiddag 3 oktober om 15 uur en zondagochtend  4 oktober om 10 uur. We komen daarop uiteraard later terug. Ook besteden we binnenkort aandacht aan de geschiedenis van dit kerkgebouw.