Verbouw Emmaüskerk Barneveld op stoom

Op zaterdag 7 november 2020 verrichtten vele vrijwilligers weer werkzaamheden ter voorbereiding op de nieuwbouw van de protestantse Emmaüskerk (de voormalige gereformeerde Bethelkerk) in Barneveld.

De kerk gezien vanaf de Hugo de Grootlaan te Barneveld.

Eén van de werkzaamheden was het verwijderen van de ramen uit de zijbeuk van de kerk langs de Hugo de Grootlaan. Een deel van die ramen zal opnieuw worden gebruikt. Ze zullen worden verwerkt in de ramen die in de stilteruimte komen. Het betreft de ramen met de gekleurde kleine glas-in-lood raampjes.

Verder werd die dag een groot deel van het straatwerk rondom de kerk verwijderd. Dat is nodig in verband met de voorbereiding van de sloop van het jeugdgebouw en de uitbreiding van het kerkgebouw met de ontmoetingsruimte en de tweede kerkzaal. De sloop wordt in de komende weken uitgevoerd, waarna de aannemer kan beginnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Daarnaast wordt er in het bestaande deel druk gewerkt aan de grote kerkzaal. Binnenkort zal daar de vloer worden gestort.