Nieuwe plannen voor ‘Emmaüskerk’ Barneveld

Er zijn nieuwe plannen bekendgemaakt voor de verbouw van de vroegere gereformeerde Bethelkerk te Barneveld, die – na gereedkomen van de renovatie – Emmaüskerk zal heten.

De nieuwe entree van de Emmaüskerk (foto: Protestantse Gemeente Barneveld).

De nieuwe plannen waren nodig omdat de aanvankelijk ingeleverde ideeën te duur waren.  Vandaar dat het bouwterrein nogmaals nauwkeurig bekeken werd, wat er toe leidde dat verscheidene bouwvolumes gesloopt werden:  een deel van de bestaande aanbouw, waarin zich nu de kinder- en jeugd gerelateerde functies bevinden, de zijbeuk aan de Hugo de Grootlaan en de vrijstaande pastorie. Daardoor kan het bouwterrein efficiënter gebruikt worden en bovendien kan daardoor zowel het parkeerterrein uitgebreid worden als ook de noodzakelijke uitbreiding van de kerk worden verwezenlijkt.

De bedoeling is dat de uitbreiding een nieuwe ontmoetingsruimte en een kleinere, tweede kerkzaal aan de kant van de Hugo de Grootlaan zal omvatten. Verder werd in de plannen een stilteruimte geprojecteerd op de plek van de oorspronkelijke hoofdingang aan de Groen van Prinstererlaan. De voorgevel van de kerk krijgt daardoor een geheel nieuwe uitstraling. Het ontwerp is erop gebaseerd dat de nieuwe bouwvolumes samen met het bestaande gedeelte van de kerk tot één geheel worden samengevoegd.

Foto: Protestantse Gemeente Barneveld.

De nieuwe ontmoetingsruimte in het ontwerp werd geprojecteerd tussen de bestaande kerkzaal en de nieuwe kleinere kerkzaal. De bezoekers zullen via de ontmoetingsruimte de kerk binnenkomen en ook weer verlaten. De ontmoetingsruimte is zowel vanaf  de Groen van Prinstererlaan als via de Hugo de Grootlaan bereikbaar door middel doorzichtige tochtsluizen.  Naast de ingang aan de Hugo de Grootlaan wordt ‘door een sprong in de gevel’  een luwe buitenruimte gerealiseerd. Vanuit deze ‘binnenpatio’ werd  in de plannen  ook een tweede ingang naar de nieuwe, kleine kerkzaal geprojecteerd.

Behalve dat via de ontmoetingsruimte beide kerkzalen te bereiken zijn, zullen ook alle andere ruimten direct of indirect via de ontmoetingsruimte te bereiken zijn. Centraal in de ontmoetingsruimte zijn een nieuwe keuken met de bijbehorende bergruimte, zodat makkelijk grotere groepen bezoekers na afloop van de verschillende vergaderingen, gemakkelijk tegelijk bediend kunnen worden.

Meer over de plannen