Vroegere Burgwalkerk Kampen opgeknapt

‘Een gastvrij huis van muziek en verdieping’.  

Het interieur van de enkele jaren geleden buiten gebruik gestelde gereformeerde Burgwalkerk in Kampen – eind 2018 verkocht aan de Stichting ‘De Burgwal’ – is de afgelopen tijd geleidelijk vernieuwd en opgeknapt. De plannen hebben ruimte gegeven aan het gereformeerde verleden van het gebouw.

De vroegere gereformeerde Burgwalkerk te Kampen (foto: Reliwiki).

In 2019 werd begonnen met het verwijderen van storende elementen in de zalen en de vroegere kosterswoning, en werd alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand teruggebracht. Besloten werd de nieuwe kleurstelling van het interieur te inspireren op de originele tegelvloer in de hal van de kerk.

De ‘Frouwe Venemazaal’.

Frouwe Venema, de echtgenote van ds. H. de Cock.

De ‘grote zaal’ in de kerk werd vervolgens ook opgeknapt en geschikt gemaakt voor allerlei soorten bijeenkomsten, en heet nu ‘Frouwe Venemazaal’, genoemd naar de echtgenote van de eerste Afgescheiden predikant in ons land, ds. H. de Cock (1801-1842) uit Ulrum, waar in oktober 1834 de Afscheiding begon, de eerste orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk. In de zaal zullen onder meer portretten van de eerste hoogleraren van de in 1854 opgerichte Theologische School in Kampen worden opgehangen, die aanvankelijk overigens ‘docenten’ genoemd werden.

Herinnering aan de ‘professorenbank’.

De eerste docenten te Kampen.

De keuken werd geheel vernieuwd en kreeg een uitgiftebalie naar de Frouwe Venemazaal. Ook de toiletgroepen werden opgeknapt. In september jl. begon men met het realiseren van de plannen voor de kerkzaal. Enkele rijen banken zijn weggehaald of ingekort, zodat een soort foyer ruimte ontstond. Ook wordt ledverlichting aangelegd. Achterin de kerk werd een overkapping gemaakt waardoor de herinnering aan de oude ‘professorenbank’ terugkomt. Een schildersbedrijf heeft de overheersende bruine kleur van vroeger vervangen door verschillende tinten groen. De gerepareerde houten vloer blijft grotendeels zichtbaar, behalve aan de randen (de ‘foyer’-ruimte), waar vloerbedekking gelegd is.

Het orgel van de Burgwalkerk (foto: Orgelsite.nl, Wim Verburg).

Het belangrijke Zwier van Dijkorgel werd voorafgaande aan het onderhoud uiteraard goed ingepakt om vervuiling te voorkomen en is – nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond – weer uitgepakt en zal begin 2021 een grote onderhoudsbeurt ondergaan.

Corona-troebelen.

Verscheidene inmiddels al geplande concerten moesten worden afgelast in verband met de beperkingen die door de corona-crisis gelden. Maar men rekent er op dat de voormalige Burgwalkerk in de toekomst ‘een gastvrij huis van muziek en verdieping’ zal zijn.