Wilhelminakerk Soest gaat dicht

Vanaf 1 januari 2021 geen kerkdiensten meer.

De van oorsprong gereformeerde Wilhelminakerk aan de Soesterbergsestraat te Soest wordt volgens de website van de Protestantse Gemeente Soest per 31 december 2020 aan de eredienst onttrokken en is „voor een marktconforme prijs verkocht aan Stichting Instandhouding Wilhelminakerk.

De Wilhelminakerk te Soest.

De door gemeenteleden opgerichte stichting wil de kerk behouden en gebruiken voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten, zoals inloopuren en concerten. Het gebouw krijgt de naam De Willemien en blijft beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten. De Protestantse Gemeente heeft er voortaan een ‘huiskamer’ voor de wijk. Het feit dat besloten werd vanaf 2022 geen kerkdiensten meer te houden in de Wilhelminakerk ‘heeft veel leden pijn gedaan’.

Overigens wordt ook de Open Hof in Soest gesloten, een in 1971 door zowel hervormden als gereformeerden in gebruik genomen kerkgebouw.

Laatste dienst.

De laatste dienst wordt gehouden op zondag 31 januari 2021.