Johanneskerk te Sittard gekozen als PKN-kerk

Al enige tijd geleden kondigde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal te Sittard-Geleen aan dat het in verband met de terugloop van het ledental niet mogelijk is twee kerkgebouwen open te houden.

De voormalig gereformeerde Johanneskerk in Sittard wordt de PKN-kerk van de Prot. Gem. Maas- en Beekdal te Sittard-Geleen.

De Protestantse Gemeente heeft de beschikking over de voormalig gereformeerde Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat te Sittard en de voormalig hervormd/gereformeerde Ontmoetingskerk aan het Emmaplein in Geleen. Een van beide kerkgebouwen zou daarom moeten worden afgestoten.

Uiteindelijk is er nu voor gekozen om de voormalig gereformeerde Johanneskerk als PKN-kerk te blijven gebruiken en de Ontmoetingskerk te sluiten. Het was een lastige keuze, want zowel de Johanneskerk aan de Monseigneur Vranckenstraat in Sittard als de Ontmoetingskerk aan het Emmaplein in Geleen hebben elk zo hun voordelen. De kerkenraad heeft dus een voorkeur voor het openhouden van de Johanneskerk, omdat daar een vitaler vrijwilligersbestand aanwezig is. Daardoor zal de Ontmoetingskerk over ruim een jaar, op 1 januari 2022, de deuren sluiten.

Mocht een van beide kerkgebouwen echter voor die tijd een andere bestemming kunnen krijgen of worden verkocht, dan valt de keuze automatisch op het overblijvende gebouw.

De voormalig gereformeerde Johanneskerk verving een eerdere noodkerk, die in 1963 door brand verloren ging.