“Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum”

Op donderdag 31 december 2020 ondertekende een afvaardiging van de Gereformeerde Kerk te Renkum-Heelsum en de Hervormde Gemeente Renkum bij de notaris het fusiedocument ten behoeve van de vorming van de Protestantse Gemeente.

De gereformeerde (nu protestantse) kerk te Renkum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Beide kerken fuseerden per 1 januari 2021. De gemeente heet officieel Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum. Door de corona-maatregelen was daarbij een beperkte afvaardiging aanwezig. De vroegere preses en scriba’s hadden ten behoeve van de ondertekening van het fusiedocument een volmacht getekend.

Op zondag 3 januari 2021 werd in een online-dienst met een beperkt aantal aanwezigen aandacht aan de fusie besteed. Gemeenteleden konden door zelfgemaakte korte filmpjes en foto’s bij de plechtigheid ‘aanwezig’ zijn. Later wil men uitgebreider bij de fusie stilstaan.

‘Aanhouden of vervreemden van alle kerkelijke gebouwen…’

In het Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse Gemeente wordt gemeld dat de kerkdiensten vooralsnog afwisselend gehouden worden in de drie kerkgebouwen: de voormalig hervormde kerk aan de Kerkstraat te Renkum, de voormalig gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg en de voormalig hervormde kerk aan de Koninginnelaan te Heelsum. Wel wordt in het Beleidsplan ook meegedeeld dat men ‘op korte termijn besluitvorming door de kerkenraad wil bevorderen over het aanhouden of vervreemden betreffende alle kerkelijke gebouwen’.  Zeker is, zo deelt men mee, dat uiteindelijk een kerkgebouw overblijft. Daarover worden op korte termijn nadere mededelingen gedaan. Daarop komen we dan natuurlijk terug.

Geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Renkum-Heelsum