Classis Noord-Holland PKN reageerde op vragen

… over schuldbelijdenis PKN.

Het Breed Moderamen van de Classis Noord-Holland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) antwoordde onlangs op een aantal vragen die ds. M.Th. van der Sijs aan de classis had gesteld naar aanleiding van de ‘schuldbelijdenis’ die op 8 november 2020 werd uitgesproken “namens de Protestantse Kerk” door PKN-scriba ds. R. de Reuver. Hoewel het geen opzienbarende reactie is melden we die toch even.

Omdat een medewerker van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN aan ds. Van der Sijs had meegedeeld dat ‘de synode unaniem voor het afleggen van de schuldbelijdenis’ was, vroeg de predikant of het klopt dat de vijf afgevaardigden van Noord-Holland met het uitspreken van de ‘Schuldbelijdenis’ instemden. Daarop kreeg de predikant in feite geen antwoord: het Breed Moderamen van de Classis Noord-Holland antwoordde namelijk dat, voor zover bij haar bekend, in de synode geen stemming heeft plaatsgevonden. Ook was de ‘schuldbelijdenis’ geen onderwerp van gesprek geweest in het Breed Moderamen van de classis, noch in de classicale vergadering en ook niet met de afgevaardigden van de classis naar de generale synode. ‘Overigens nemen de afgevaardigden zonder last en ruggespraak deel aan de vergaderingen van de synode’.

Desgevraagd deelde het Breed Moderamen van de classis mee, dat hij de boosheid en het verdriet betreurt, dat de verklaring van ds. De Reuver tijdens de herdenking van de Kristallnacht teweegbracht.

In de classis Noord-Holland was één gemeente die in negatieve zin op de ‘schuldbelijdenis’ reageerde.