Restauratie graf Bavinck van start

Eerder berichtten we over de crowdfundingsactie ten behoeve van de restauratie van het graf van dr. H. Bavinck (1854-1921).

Detail van de grafsteen (foto: HDC).

Op 26 mei 2021 werd voor dat doel de laatste gift overgemaakt, waarmee het benodigde bedrag van € 5.000 overigens nog lang niet gehaald werd. Maar de initiatiefnemer van de crowdfundingsactie, dr. George Harinck, deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat hij ‘langs andere wegen toch voldoende geld heeft ontvangen’. De ontbrekende € 3.350 werd op 29 mei 2021 aan de opbrengst toegevoegd. Officieel stopt de actie op 1 juni 2021.

“De restaurateur heeft de opdracht gekregen en gaat spoedig aan de slag”, aldus dr. Harinck.