Nog veel geld nodig voor restauratie graf Bavinck

De doneeractie ten behoeve van de restauratie van het graf van de bekende gereformeerde theoloog  dr. H. Bavinck (1854-1921) is nog lang niet voltekend.

Detail van de grafsteen (foto: HDC).

Op 18 april 2021 was de stand met 37 donaties in totaal € 1.430. Dat houdt in dat – met een resterende looptijd van 44 dagen – nog slechts 28% binnen is. De hoop is dat voor de restauratie van Bavincks graf een bedrag van in totaal € 5.000 binnenkomt. De initiatiefnemer van de actie, dr. George Harinck, merkte op: “Het zou mooi zijn als in dit herdenkingsjaar [Bavinck stierf dit jaar honderd jaar geleden] waarin het graf zeker bezocht zal worden door belangstellenden uit binnen- en buitenland, de deksteen op het graf met uw hulp gerestaureerd kan worden. Om dit te doen is er geen directe familie meer, het herstel hangt dus af van uw bijdragen. Dank voor uw steun!“

Giften kunnen alsnog worden doorgegeven via de website van de Doneeractie.