‘Ichthuskerk’ Heeg dicht

Laatste dienst was op 30 mei 2021.

Twee jaar geleden besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in het Friese Heeg de voormalig gereformeerde Ichthuskerk aan de Skatting te verkopen. Nu is een koper voor de kerk gevonden. Hij heeft verklaard het exterieur van het bedehuis zoveel mogelijk onaangetast te laten.

De voormalig gereformeerde Ichthuskerk in het Friese Heeg.

De kerkrentmeesters, die de verkoop behandelen, kregen van de a.s. koper ‘een goed voorstel’, waarna zowel de kerkenraad als de Classicale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in Fryslân toestemming gaven de Ichthuskerk te verkopen.

De koper is via zijn bedrijf in Deventer vooral bedreven in de aanpassing en herbestemming van bijzondere oude gebouwen. In het maken van de herbestemmingsplannen werd veel tijd geïnvesteerd en ook werden gesprekken gevoerd met de gemeente Súdwest Fryslân.

Vermoedelijk zullen in het door de bekende kerkarchitect Tjeerd Kuipers (1857-1942) ontworpen kerkgebouw acht woonappartementen gerealiseerd worden. In de plannen is onder meer voorzien in het aanbrengen van een aantal daklichten, buitenruimten aan de achterkant van de kerk, het herstellen van oude raampartijen en het zorgen voor zoveel mogelijk lichtopbrengst en ventilatie van de te realiseren woningen. “De beeldbepalende en karakteristieke elementen van het gebouw zullen zo veel mogelijk worden gerespecteerd en behouden blijven”, zo wordt in de plannen aangegeven.

De predikant tijdens de preek.

Aan de voorgevel van de kerk zullen geen grote veranderingen worden aangebracht. “Een onafhankelijke derde zal in het voorbijgaan niet direct merken dat het gebouw veranderd is”, zo deelden de Kerkrentmeesters van Heeg mee. De omwonenden zullen – nadat de koop definitief geworden is – geïnformeerd worden over de plannen.

Gemeenteleden en andere belangstellenden konden coronaproof afscheid nemen van het kerkgebouw, en wel op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei, telkens om 10 uur, 15 uur en 20 uur.

De kanselbijbel wordt weggedragen.

De laatste kerkdienst in de Ichthuskerk – die tevens de afscheidsdienst was – werd gehouden op jl. zondag 30 mei 2021 om half tien. De dienst stond onder leiding van ds. Annelieke Warnar-Van den Berg en pastor Do Kisjes. Aan het eind van de dienst werden de liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen.