Zuiderkerk Drachten krijgt opknapbeurt

De Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten ging op 6 juni 2021 akkoord met het voorstel van het College van Kerkrentmeesters om de kerkzaal van de voormalig gereformeerde (protestantse) Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg een stevige opknapbeurt te geven. Dat blijkt uit mededelingen van het College van Kerkrentmeesters.

De gereformeerde Zuiderkerk te Drachten, die in 1925 in gebruik genomen werd (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

De Zuiderkerk is – na de verkoop van de voormalig gereformeerde kerk De Arke en de komende verkoop van de eveneens voormalige gereformeerde kerk de Menorah – in de deelgebieden Oost, Zuid en West de enige protestantse kerkplaats die nog over is, naast de voormalige hervormde Grote Kerk. In dat gebied woont ruim 60% van de leden van de Protestantse Gemeente, die voor het merendeel – ook vanwege de gemiddeld genomen hogere leeftijd van de gemeenteleden – ‘niet alleen emotioneel, maar ook praktisch georiënteerd zijn op de Zuiderkerk’.

Het huidige interieur van de Zuiderkerk (foto: Reliwiki).

Volgens kerkenraad en College van Kerkrentmeesters moet de kerkzaal een meer uitnodigend karakter krijgen om de gemeenteleden – na de sluiting van twee kerken en na de coronacrisis – te helpen de weg naar de kerk terug te vinden. Een uitnodigend karakter is ook van groot belang voor de andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden. De huidige kerkruimte wordt zodanig aangepast dat deze ‘uitnodigend is en vertrouwen in de toekomst uitstraalt’, aldus het College van Kerkrentmeesters. (Behalve de Zuiderkerk en de Grote Kerk staan in het noorden van Drachten de voormalige gereformeerde kerk Oase en de voormalig gereformeerde evangelisatiekerk De Schakel, die beide nog steeds bij de Protestantse Gemeente in gebruik zijn.)

Het interieur zoals het er komt uit te zien (foto: Protestantse Gemeente Drachten).

Het is de bedoeling dat de plavuizenvloer in de Zuiderkerk vervangen wordt door een pvc-vloer, dat de stoelen worden vernieuwd (waarbij ook gebruik gemaakt wordt van nieuwe stoelen uit de binnenkort te sluiten Menorah), dat nieuwe verlichting wordt aangebracht en dat het liturgisch centrum vernieuwd en vergroot wordt. De huidige preekstoel zal worden verwijderd terwijl gebruik gemaakt wordt van de meubels op het liturgisch centrum – waaronder de preekstoel – van de Menorah. Ook wordt de galerij uit de Zuiderkerk – tegenover de preekstoel – verwijderd, terwijl de muren een frisse sausbeurt krijgen.