Oproep aan onze 50.000 maandelijkse lezers

Van veel verschillende kanten ontvangt de redactie van GereformeerdeKerken.info nieuwsberichten die betrekking hebben op Gereformeerde Kerken (binnen de PKN) en van oorsprong gereformeerde kerkgebouwen, die binnen de PKN in gebruik zijn.

Ongeveer een jaar geleden publiceerden we een diepgaand en nauwkeurig onderzoek naar het aantal van oorsprong gereformeerde kerkgebouwen, in gebruik bij een Gereformeerde Kerk (PKN) of bij een Protestantse Gemeente. Daaruit bleek dat er nog een behoorlijk aantal (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen dienst doet binnen de PKN.

Ons doel en streven als redactie van de website is niet alleen het wel en wee van Gereformeerde Kerken (PKN) te documenteren, maar ook de lotgevallen van (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen in de gaten te houden.

Zo worden momenteel verscheidene (van oorsprong) gereformeerde kerken verbouwd; soms sluit een (van oorsprong) gereformeerde kerk de deuren, soms wordt een (van oorsprong) gereformeerd kerkgebouw aangewezen als (enige) PKN-kerk; soms herdenkt een Gereformeerde Kerk (binnen de PKN) een jubileum, en zo nu en dan verschijnt om één of andere reden een gedenkboek betreffende een Gereformeerde Kerk (binnen de PKN) of over een (van oorsprong) gereformeerd kerkgebouw.

De vraag…

Om al dit soort gebeurtenissen in het hele land nog beter bij te houden hebben we eigenlijk de hulp van onze bijna 50.000 maandelijkse lezers nodig. Daarom vragen we u om de kranten en de kerken in uw omgeving in de gaten te houden!

Hebt u een tip of een uitvoeriger verhaal, een krantenbericht of iets dergelijks over een Gereformeerde Kerk (binnen de PKN) of een (van oorsprong) gereformeerd kerkgebouw (in gebruik bij de PKN), zoals hierboven omschreven?

Zo ja, dan zouden we uw hulp erg op prijs stellen! De ontvangen nieuwsberichten zullen we nauwgezet bewaren en er zo mogelijk direct (of na enige tijd) over publiceren op onze website. Op die manier kan onze website nog actueler berichten over de Gereformeerde Kerken (binnen de PKN) en de kerkgebouwen.

Ook onze digitale landelijke bibliografie over gereformeerde regionale geschiedschrijving, die de laatste tijd opnieuw behoorlijk aangevuld is, kan op die manier actueel gehouden worden. Zo weten we dat momenteel verscheidene gereformeerde gedenkboeken in de maak zijn, waarover we binnenkort zullen berichten.

  • Kortom: wilt u de kranten en de kerken in uw omgeving in de gaten houden? Alvast heel hartelijk dank!

Vooralsnog kunnen de berichten via het volgende e-mail adres doorgegeven worden: gerard.jan.kok@gmail.com