Orgel Zuiderkerk Sneek naar Polen

Omdat de protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade te Sneek buiten gebruik gesteld is, is op zondagavond 18 juli 2021 het historische Properorgel symbolisch voor 1 euro in eigendom overgedragen aan de Oud-Katholieke Kerk in het Poolse Lodz.

Het interieur van de Zuiderkerk te Sneek met het orgel (foto: De Orgelsite).

Het instrument werd ter gelegenheid daarvan voor het laatst bespeeld door de 83-jarige vaste organist Folkert Binnema. De PKN-gemeente van Sneek heeft het orgel niet meer nodig en is blij dat er een mooie bestemming voor gevonden is. Het orgel wordt de komende dagen voorzichtig gedemonteerd en aansluitend naar Polen vervoerd.

De Oosterkerk.

De Sneker Oosterkerk wordt momenteel nog volop gebruikt en zal waarschijnlijk volgend jaar na de verbouwing van de Martinikerk worden gesloten. Dat zal vermoedelijk na de zomer van 2022 zijn. Aldus deelde de kerkenraad aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.