Renovatie Zuiderkerk Drachten begonnen

De protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk in Drachten wordt, zoals we al eerder meldden, verbouwd en gemoderniseerd.

De banken op de galerij liggen los… (foto: Protestantse Gemeente Drachten).

Na  de afstoting van de protestantse (voormalig gereformeerde)  kerk Menorah zal een deel van de inventaris van die kerk t.z.t. worden overgebracht naar de verbouwde Zuiderkerk. Met de werkzaamheden in de Zuiderkerk is inmiddels begonnen. De opdracht aan de interieurarchitect (mevr. Annemiek Plomp) was, om de huidige kerkruimte van de Zuiderkerk zodanig aan te passen dat ‘deze uitnodigend is en vertrouwen in de toekomst uitstraalt’, met als trefwoorden in de uitwerking: ‘ruim, licht, flexibel en met een scherp oog op de kosten’. In dat verband werd een beroep gedaan op de hulp van vrijwilligers; velen gaven zich op.

De preekstoel is weg (foto: Protestantse. Gemeente Drachten).

In de eerste weken van juni werd een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna werden de kerkbanken van de galerij (tegenover de kansel) weggehaald. Deze worden verkocht. Eind juni stonden ze allemaal onbeschadigd los, zodat ze begin juli naar beneden gehaald konden worden. Eind juni werd ook de preekstoel verwijderd, waarna een begin gemaakt werd met het afkoppelen van de vloerverwarming en het omleggen van de elektriciteit. Verder werden de stoelen uit de kerkzaal weggehaald en verkocht.

Begin juli werd het gat, ontstaan door het verwijderen van de preekstoel, professioneel gedicht, terwijl de deuren boven naar de galerij dichtgemetseld werden. In de eerste helft van juli werd verder gegaan met de demontage van de galerij (die helemaal verwijderd zal worden), wat extra voorzichtig moet gebeuren in verband met de mooie glas-in-loodramen.

De galerij bijna verdwenen… (foto: Protestantse Gemeente Drachten).

Terwijl het werk in de Zuiderkerk doorging, werden de stoelen die t.z.t. uit de Menorah naar de Zuiderkerk zullen worden overgebracht, flink opgeknapt.

Voor de vele vrijwilligers werd geregeld een informatieavond gehouden, terwijl ze op gezette tijden voorzien werden van een natje en een droogje.

Bron:

Informatiebrieven CvK, Protestantse Gemeente Drachten.