‘Het Anker’ te Zaltbommel gaat dicht

“Waarschijnlijk over enkele jaren”.

Was de keuze van het in de toekomst te gebruiken kerkgebouw in Zaltbommel in 2019 nog ‘iets voor de toekomst, die toekomst begint nu te dagen.

De gereformeerde kerk Het Anker te Zaltbommel, vanaf 2 juni 2019 protestantse kerk.

De Protestantse Gemeente te Zaltbommel gaat haar grote Sint Maartenskerk overdragen aan de burgerlijke gemeente en dat kerkgebouw op grond van een ‘langdurig huurcontract met de gemeente’ weer terug huren voor de kerkdiensten.

De Protestantse Gemeente doet bovendien afstand ten behoeve van de burgerlijke gemeente van het van oorsprong gereformeerde kerkgebouw ‘Het Anker’ aan de Vergtweg. De wethouder deelde mee dat voor de toekomstige functie van Het Anker nog geen plannen zijn. Hij sluit niet uit dat er woningen komen op die plek.

“Nog niet duidelijk wanneer”.

Namens de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld, dat op dit moment nog niet precies duidelijk is op welke termijn de buitengebruikstelling van Het Anker aan de orde is. Gedacht wordt aan enkele jaren en in een voorlopige planning houdt de kerkenraad het jaar 2025 aan.