Geref. Woubrugge (nog) niet mee met fusie

Per 1 januari 2022 gaan de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering en de Hervormde Gemeente te Woubrugge fuseren als de Protestantse Gemeente Does en Wetering.

De huidige gereformeerde kerk te Woubrugge.

De beide gemeenten besloten tot fusie over te gaan omdat de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering op grond van de kerkorde eigenlijk te weinig kerkenraadsleden telt om een zelfstandig kerkgemeentelijk bestaan mogelijk te maken. In die gemeente komt op zondag nog ongeveer de helft van de zestig betalende leden naar de kerk aan de Does, vooral 65-plussers.

Gereformeerden blijven (nog) zelfstandig.

Hoewel de Gereformeerde Kerk te Woubrugge ook tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, blijft die gemeente vooralsnog buiten de fusie, en blijft dus als zelfstandige Gereformeerde PKN-gemeente verdergaan. Wel is besloten dat die gemeente waarnemers stuurt naar de fusievergaderingen. Verwacht wordt dat de Gereformeerde Kerk te Woubrugge zich op termijn bij de fusie zal aansluiten. „Men is alleen nog niet zover en blijft nog even op zichzelf. Men heeft daarvoor trouwens ook voldoende kerkenraadsleden.”