‘Over synodes die sorry zeggen…’

Op 18 augustus 2021 verscheen het vierenveertigste nummer van het Historisch Tijdschrift GKN.

Dr. J.G. Geelkerken (1879-1960), hoofdpersoon in de ‘Kwestie-Geelkerken’).

Kerkscheuringen worden soms vele jaren later gevolgd door spijtbetuigingen en lijmpogingen. Na twee grote scheuringen in De Gereformeerde Kerken in Nederland, in 1926 (kwestie-Geelkerken) en 1944 (de Vrijmaking), was dat ook zo. In het pas verschenen nummer van het Historisch Tijdschrift GKN vertelt dr. Theo van Staalduine hoe deze kerken zijn omgegaan met achteraf betreurde synode-uitspraken en pogingen tot eerherstel van  geschorste personen. In 1988 ging de synode zelfs zover te erkennen dat De Gereformeerde Kerken in de tijd van de Vrijmaking van tuchtoefening hadden moeten afzien, vanwege ‘de gewetensnood van broeders en zusters’. Dergelijke verklaringen leiden niet altijd tot hereniging, maar soms wel naar meer ontspanning in de verhoudingen.

De Tuindorpkerk te Utrecht (foto: Reliwiki, Job van Nes).

In hetzelfde nummer beschrijft Dick Kaajan de bouw en lotgevallen van gereformeerde kerken die tot aan de Tweede Wereldoorlog in de stad Utrecht werden gebouwd. Sommige zijn gesloopt, andere kregen een herbestemming, terwijl de Tuindorpkerk nog altijd in gebruik is.

Dezelfde auteur bespreekt in de rubriek Romanfragment een boeiende passage uit een werk van auteur Barend de Graaff, getiteld ‘De man uit de boerenhemel‘ (1957). Het verhaal speelt op Tholen tijdens een tyfusepidemie. In de roman brengt de epidemie mensen dichter tot elkaar.

De stofomslag van het boek ‘De man uit de boerenhemel’, waarop de titel iets anders wordt weergegeven.

In Memoriams zijn opgenomen over de overleden predikanten H. de Boer (1933-2019), W.J. Dijk (1943-2017), W.H. van Halsema (1935-2017), R. Kranenborg (1942-2020), A.H.E. van Leersum-Hoekert (1944-2017), G. Snel (1938-2018) en J. Vree (1943-2020).

Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van De Gereformeerde Kerken in Nederland die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een jaarabonnement kost € 15. Aanmelden: f.rozemond@ziggo.nl