Geref. Loosdrecht samen met Prot. Gem. Hilversum?

Al enige tijd geleden, tijdens de kerkdienst van zondag 7 maart 2021, maakte de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht bekend dat de kerkenraad aan de Protestantse Gemeente te Hilversum had gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is ‘onderdak’ te krijgen bij de Hilversumse protestantse wijkgemeente van de Bethlehemkerk.

De gereformeerde kerk te Loosdrecht.

De gezamenlijke verklaring van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht, de Hilversumse Bethlehemkerk en de Protestantse Gemeente te Hilversum luidde als volgt:

“In de Gereformeerde Kerk Loosdrecht is nauwelijks groei van onderop. Dat is op termijn niet houdbaar. In bezinning daarop wil de kerkenraad proactief de mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken. In dat kader wil ze graag in gesprek met de Protestantse Gemeente Hilversum en in het bijzonder met de wijkgemeente van de Bethlehemkerk, of deze op termijn onderdak kan bieden aan de leden van de Gereformeerde Kerk in Loosdrecht. De betrokken kerkenraden hebben de intentie de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en daarvoor oriënterende gesprekken te starten”.

De ‘Bethlehemkerk’ aan de Loosdrechtseweg te Hilversum.

De Hilversumse Bethlehemkerk en Gereformeerde Kerk te Loosdrecht kennen elkaar is al langer, door samenwerking op projectbasis.

Postitief ten opzichte van verzoek.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de kerkenraad van Loosdrecht en de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum dit verzoek positief beoordelen. De kerkenraden hebben onlangs besloten te onderzoeken welke stappen genomen moeten worden om deze samenvoeging op een goede manier vorm te geven en welke afspraken gemaakt moeten worden. Zo zijn gesprekken begonnen met de Protestantse Gemeente te Hilversum en met de regionale Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken, en wordt ook onderzocht hoe de beide gemeenten met elkaar kennis kunnen maken. Bij dit alles krijgt men professionele ondersteuning.