Woningen in Julianakerk Sassenheim?

Sluiting Julianakerk mogelijk eind 2023.

Over enige tijd – zo is het plan – zal de protestantse, voormalig gereformeerde Julianakerk aan de Julianalaan te Sassenheim gesloten worden.

De gereformeerde Julianakerk, die in 1912 in gebruik genomen werd.

De Julianakerk is een van de twee kerkelijke gebouwen die momenteel door de Protestantse Gemeente Sassenheim gebruikt worden. Naast de Julianakerk worden ook diensten gehouden in de (voormalig hervormde) Dorpskerk in de Hoofdstraat. Omdat het kerkbezoek terugloopt wil de Protestantse Gemeente in de toekomst alleen de Dorpskerk gebruiken voor de kerkdiensten.

Bovendien wil men een nieuw kerkelijk centrum bouwen aan de Westerstraat, niet ver van de Dorpskerk. Daar kunnen dan allerlei kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Om de bouw van het nieuwe centrum te kunnen financieren wil de Protestantse Gemeente de Julianakerk eventueel verkopen. Volgens wethouder Volten van de gemeente Teylingen is een schetsplan gemaakt waarbij woningen in de bestaande kerk worden gerealiseerd. Ook zou de kerk mogelijk kunnen worden gesloopt ten behoeve van woningbouw.

“Sluiting Julianakerk mogelijk eind 2023″.

Desgevraagd deelde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sassenheim de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat men hoopt dat begin 2022 met de bouw van het nieuwe kerkelijk centrum begonnen kan worden, en dat dat pand in de tweede helft van 2023 gereed zal zijn. Dat is echter nog niet zeker, want de omgevingsvergunning moet nog aangevraagd worden.
Men hoopt eind 2023 ’te kunnen verhuizen’ van Julianakerk naar Dorpskerk; daar gaat de voorlopige planning van uit.