Kerkzaal en “Pro Rege” te Kollum vernieuwd

Het kerkelijk zalencentrum Pro Rege en de kerkzaal van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk aan de Oostenburgstraat in Kollum zijn ingrijpend vernieuwd en opnieuw in gebruik genomen.

In de Oosterkerk werd onder meer het liturgisch centrum vergroot en vernieuwd. Hier in wording…

Zalencentrum Pro Rege.

Ter gelegenheid daarvan werd op zaterdag 18 september 2021 een Open Dag gehouden, waar iedereen welkom was om te zien hoe het zalencentrum Pro Rege veranderd is. Ook werd in Pro Rege een ‘dorpsplein’ gecreëerd, waar iedereen elkaar kan ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Open Dag begon zaterdag om 10 uur in de Oosterkerk, waar onder meer een predikantenbord onthuld werd met de namen van “pastoors, predikanten en evangelisten” van de verschillende Kollumer kerkgenootschappen. Vanaf 11 uur ‘s morgens tot 3 uur ’s  middags waren in Pro Rege allerlei activiteiten georganiseerd door de werkgroep Samen Sterk, zoals onder meer de verkoop van bloemstukjes, tweedehands kinderkleding, lootjesverkoop en lunchcafé. Voor kinderen was er een springkussen. De hele happening werd via de kerkelijke kanalen uitgezonden.

Het onthulde predikantenbord (foto: Sake Beerstra).

Het interieur van de Oosterkerk.

Nadat de kerkenraad en de gemeenteleden van Protestantse Gemeente te Kollum de plannen voor de vernieuwing en verbouwing van de Oosterkerk en van het bijbehorende zalencentrum Pro Rege goedgekeurd hadden, werd in 2020 begonnen met de werkzaamheden. Als gevolg van de Coronacrisis was het aantal kerkdiensten heel beperkt en werd daarom begonnen met het aanpassen van de Oosterkerk.

In de kerk werd een aantal kerkbanken verwijderd, het liturgisch centrum werd aanzienlijk vergroot en er werd een nieuw bedieningspaneel voor geluid en video geplaatst. Daardoor is het nu mogelijk technisch goede digitale kerkdiensten vanuit de Oosterkerk uit te zenden. Verder werden de stoelen opnieuw gestoffeerd en kreeg het liturgisch centrum nieuwe vloerbedekking. Ook is een nieuw lichtplan geïnstalleerd. Aan de verbouwing hebben veel vrijwilligers meegewerkt.

(Met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).