Van ‘Ontmoeting’ naar ‘Verbinding’ in Zuidwolde

Oude van oorsprong Dolerende kerk maakt plaats voor vroegere vrijgemaakte kerk.

Op zondag 26 september 2021 verhuisde de Gereformeerde Kerk in het Groningse Zuidwolde van het oude in 1908 in gebruik genomen van oorsprong Dolerende kerkgebouw (de Ontmoetingskerk aan het Boterdiep) naar de voormalige vrijgemaakt-gereformeerde kerk aan de Pastorielaan, die nu De Verbinding heet.

Bij het begin van de dienst in de Ontmoetingskerk.

De voorganger in de dienst was pastor Ate Klomp, het orgel werd bespeeld door Johan Stuivenberg. De dienst begon om half tien. Het eerste deel van de dienst werd gehouden in de kerk aan het Boterdiep, waarna de gemeente in processie door het dorp trok,  naar de kort geleden geheel verbouwde Verbinding aan de Pastorielaan. Sommige gemeenteleden konden die verandering niet meemaken en hebben hun lidmaatschap van De Gereformeerde Kerk te Zuidwolde opgezegd.

In de Ontmoetingskerk.

De in 1908 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Zuidwolde (Gr.).

Het was weliswaar de laatste dienst in de oude Dolerende Ontmoetingskerk, maar tegelijk het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen met als thema ‘Van U is de toekomst’. Pastor Klomp wees er op, dat het ook in de toekomst gaat om de woorden van Paulus in Filippenzen 4: “Blijf standvastig in de Heer. Weest eensgezind, want u bent één met de Heer. Laat de Heer uw vreugde blijven. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat gij nodig hebt en dank hem in uw gebeden”.

De tweede lezing was uit Ezra 3 de verzen 10 tot 13: nadat het volk Israël uit ballingschap was teruggekeerd in Jeruzalem waren bij de bouw van de nieuwe tempel ‘juichen en huilen niet meer te onderscheiden’.

De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen (foto: Geref. Kerk Zuidwolde).

Pastor Klomp zag “herkenningspunten met zoals wij hier vandaag bijeen zijn. Vandaag is een nieuw begin. Er is sprake van blijdschap. Maar tegelijk is er verdriet. De nieuwe tempel stak maar al te mager af bij wat vroeger was. Die dubbele gevoelens zijn bij ons maar al te bekend. We hebben te maken met gemeenteleden die met verdriet in het hart afscheid genomen hebben. Het opgeven van de Ontmoetingskerk weegt hun te zwaar. Vandaag ligt weliswaar de nadruk op het nieuwe begin met het oog op de toekomst, maar tegelijk is er verdriet om de toekomst, ook bij hen die nog bij ons zijn gebleven”.

De processie door het dorp (foto: Geref. Kerk Zuidwolde).

“(…) We hopen nog heel lang samen kerk te mogen zijn in ons nieuw kerkgebouw De Verbinding. We willen letterlijk en figuurlijk midden in het dorp staan, verbonden met de mensen van dit dorp. De Verbinding: met God en met de mensen”.

De volle kerk…

“Paulus schreef in zijn brief aan de Filippenzen: ‘Wees altijd verheugd’. Altijd verheugd zijn? Dat kan toch niet? Maar het woord ‘altijd’ kan ook vertaald worden met ‘telkens weer’. Na elke tegenslag weer overeind krabbelen en opnieuw beginnen. Er is vergeving, er zijn nieuwe kansen. God ziet naar mensen om. Zó mag je als gelovige in het leven staan. Klaar voor de toekomst. Omdat die toekomst alles met God te maken heeft. Misschien is het beeld van de kerk niet positief, maar laat dan in elk geval het beeld van ons, gelovige mensen, positief mogen zijn, als kinderen van God door Jezus Christus, de Heer van onze kerk”, zo besloot pastor Klomp zijn overweging.

Naar De Verbinding.

‘De Verbinding’, vanaf 26 september 2021 de gereformeerde kerk te Zuidwolde (Gr.). Foto: Reliwiki, Andre van Dijk.

In groepen vertrok de gemeente vanuit de Ontmoetingskerk naar de nieuwe kerk aan de Pastorielaan. Elke groep nam één van de liturgische voorwerpen mee: de paaskaars, de bijbel, het avondmaalsstel.

Bij binnenkomst in De Verbinding klonk al enige tijd “Welkom, welkom iedereen, doe je met ons mee? We beginnen zometeen”. Nadat De Verbinding volgestroomd was met de gemeenteleden uit de Ontmoetingskerk werd de dienst voortgezet. De kerk zal propvol met opvallend veel jonge mensen!

De burgemeester onthulde de naam van ‘De Verbinding’ (foto: Geref. Kerk Zuidwolde).

Na de dienst onthulde de burgemeester van de gemeente de nieuwe naam van de kerk: De Verbinding. Gemeenteleden konden hun herinneringen opschrijven in een ‘Groeiboek’, dat ook nu nog gewoon kan worden aangevuld.

De nieuwe naam van de gereformeerde kerk (foto: Gereformeerde Kerk Zuidwolde).

De laatste dienst in de ‘Ontmoetingskerk’ en de eerste in ‘De Verbinding’