Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Op 11 en 12 november 2021 wordt in de Nieuwe Kerk te Kampen het ‘Herman Bavinck Centennial Congress 1921-2021’ gehouden, ter herdenking van de honderdjarige sterfdag van de gereformeerde theoloog prof. dr. H. Bavinck (1854-1921).

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921), van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen; van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Het Congres wordt georganiseerd door The Neo-Calvinism Research Institute aan de (vrijgemaakte) Theologische Universiteit Kampen.

Was dr. Bavinck gedurende de twintigste eeuw in het buitenland relatief onbekend, en stond hij in ons land in de schaduw van zijn geestverwante, maar veel bekendere theoloog, politicus en journalist dr. A. Kuyper (1837-1920), in de laatste tientallen jaren veranderde die situatie aanmerkelijk. Nadat zijn theologische werken na de eeuwwisseling vertaald werden, aanvankelijk in het Engels maar later ook in andere talen, nam de studie van zijn theologie en van zijn biografie significant toe.

Ten behoeve van het congres werd een uitgebreid programma samengesteld.  Bijwoning van het congres is alleen mogelijk door aanmelding via https://www.tukampen.nl/aanmelden-congres/.

De bijeenkomst is trouwens ook online te bekijken, namelijk via het YouTube kanaal van de Nieuwe Kerk te Kampen.