Presentatie van biografie over dr. H. Bavinck

Bijeenkomst online te volgen.

Zoals eerder vermeld verschijnt binnenkort een Engelstalige biografie over dr. H. Bavinck (1854-1921), van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen en van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

de Bavinck-biografie van James Eglinton.

Nu is bekend geworden dat de presentatiebijeenkomst van het door de Schotse theoloog James Eglinton geschreven boek (Bavinck, A Critical Biography) op vrijdag 30 oktober 2020 gehouden zal worden in de Nederlands Gereformeerde Nieuwe Kerk aan de Broederweg 34 te Kampen. Hoewel eerder biografieën over dr. Bavinck verschenen, was het zinvol toch opnieuw een levensbeschrijving samen te stellen, ook in verband met het feit dat het archief van dr. Bavinck inmiddels geordend werd en zijn bibliografie online kwam.

De inhoud van de nieuwe biografie zal tijdens de presentatiebijeenkomst besproken worden door drie deskundigen. De auteur James Eglinton zal online aanwezig zijn en zal ook reageren op de inbreng van de sprekers.

Het programma.

De presentatie op 30 oktober 2020 begint om half drie in de middag en wordt geopend door dr. George Harinck, directeur van het Archief- en Documentatie Centrum en het Neo-Calvinism Research Institute. Achtereenvolgens geven drie sprekers hun visie op het nieuwe boek: Kees van der Kooi, emeritus-hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit (Bavinck leerstoel), Tom-Eric Krijger, universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Leidse Universiteit, en Marinus de Jong  te Amsterdam, onderzoeker van het neocalvinisme.

Vervolgens zal rond half vier de schrijver James Eglinton zijn reactie geven op de inbreng van de drie sprekers. Een kwartier later volgt de discussie, die om kwart over vier besloten wordt.

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921).

De bijeenkomst.

In verband met de corona-maatregelen kunnen niet meer dan dertig personen de bijeenkomst bijwonen. Men kan zich vóór 28 oktober 2020 nog opgeven via info@adckampen.nl of telefonisch 038 44 717 30, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Na dertig aanmeldingen sluit de inschrijving. Er is na afloop geen receptie, maar de toegang tot de presentatie is voor ingeschreven bezoekers gratis.

Overigens is de bijeenkomst ook online te volgen, en wel via het YouTube kanaal van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen.

Het boek.

Het 480 pagina’s tellende (gebonden) boek is voor ruim € 40 verkrijgbaar in de boekhandel. Een klein gedeelte van het boek kan door hier te klikken alvast gelezen worden.