Afscheidsboekje bij sluiting kerk Sexbierum

In verband met het afscheid (en de laatste dienst) van de voormalig gereformeerde kerk De Terskflier (Fries voor De Dorsvloer) aan de Tsjerk Hiddesstrjitte in het Friese Sexbierum, op zondag 31 oktober 2021, is ook een gedenkboekje uitgegeven.

Het afscheidsboekje, met de derde gereformeerde kerk te Sexbierum, die in 1927 in gebruik genomen werd.

Het boekje – ‘Afscheid van een kerkgebouw’ – telt 28 op goed papier gedrukte pagina’s, verscheen in oktober 2021, en geeft in kort bestek een weergave van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en van het kerkgebouw De Terskflier in Sexbierum, dat in verband met de fusie van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente buiten gebruik gesteld wordt. Dit werd overigens al in 2019 aangekondigd.

Behalve dat ingegaan wordt op de geschiedenis van de gereformeerde kerkelijke gemeenschap wordt ook het kerkgebouw zelf beschreven, inclusief de verbouwingen van het derde kerkgebouw, dat nu gaat sluiten. Zo werd in 1962 een grote opknapbeurt doorgevoerd, waarbij de preekstoel werd aangepast, het doophek weggehaald werd en de banken en het interieur in lichte tinten werden geverfd.

De eerste kerk aan het Achterom (rode pijl) en de tweede  kerk aan de Terp (groene pijl) stonden niet ver van elkaar af.

Opmerkelijk zijn de duidelijke foto’s van vroeger, waarop de achtereenvolgende bedehuizen soms in één oogopslag te zien zijn. Daardoor krijgt men een duidelijk beeld van de situering van de kerkelijke gebouwen in het dorp. Dat viel ook al op in de vorige gedenkbundel die in 2017 werd uitgegeven ter gelegenheid van ‘Kerkepad’.