‘De Antenne’ te Hijken is PKN-kerk in wijkgemeente Hijken-Hooghalen

De protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Antenne aan het Westeinde in het Drentse Hijken is sinds zondag 31 oktober 2021 het enige kerkgebouw van de Protestantse Wijkgemeente Hijken-Hooghalen (link), tegenwoordig behorend tot de Protestantse Gemeente te Beilen.

‘De Antenne’ te Hijken (foto: Reliwiki, Hollestelle, Ens).

Op die dag werd namelijk de laatste dienst gehouden in het voormalig hervormde kerkgebouw Het Kompas te Hooghalen. De Wijkgemeente Hijken-Hooghalen telt ongeveer 365 doop- en belijdende leden. De kerkdiensten, die in de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen tot nog toe afwisselend in De Antenne en Het Kompas gehouden werden, vinden nu dus alleen nog plaats in De Antenne (overigens wordt dat kerkgebouw per abuis niet vermeld in het Jaarboek van de PKN-2020-2021).

De Protestantse Gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen telt nu nog twee kerkgebouwen waar elke zondag kerkdiensten gehouden worden: de (voormalig gereformeerde) Pauluskerk en De Antenne. Overigens is de Protestantse Gemeente ook nog eigenaar van de voormalig hervormde kerk in Beilen, maar daar worden slechts zo nu en dan kerkdiensten gehouden.

De Antenne te Hijken.

Ds. J.C. van Mantgem (1861-1940).

De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Hijken werd op 30 maart 1835 geïnstitueerd door niemand minder dan ds. H. de Cock (1801-1842), de eerste Afgescheiden predikant in ons land. Het huidige kerkgebouw werd  in 1906 gebouwd, toen ds. J.C. van Mantgem (1861-1940) daar predikant was. Hij legde ‘de eerste steen’ voor het bedehuis, een eenvoudige gedenkplaat met als tekst psalm 124 vers 8: „Onze hulp is in den naam des Heeren‟.

De gedenksteen in de muur van de kerk te Hijken.

In 1982/1983 werd een ontmoetings- en vergaderruimte achter de kerk gebouwd: De Antenne. Toen in januari 2006 de Protestantse Gemeente Hijken-Hooghalen van start ging werd besloten kerk en vergaderruimte de naam Kerkelijk Centrum ‘De Antenne’ te geven. Op 29 oktober 2006 werd het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw te Hijken herdacht. In 2011 werd het interieur van de kerk opgeknapt.