Bundel “Kerk en Joden” verschijnt eind 2022

Persverklaring Protestantse Kerk in Nederland op 8 november 2021.

De Protestantse Kerk in Nederland maakte op maandagochtend 8 november 2021 de verschijning bekend van de door ons al eerder aangekondigde bundel over ‘Kerk en Joden 1930-1950’.

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam (foto: Orgelzolders.nl).

De aankondiging luidt als volgt:

“In opdracht van de Protestantse Kerk komt er een bundel Kerk en Joden 1930-1950 (werktitel). Dit boek staat onder redactie van prof. dr. George Harinck, rabbijn Albert Ringer en prof. dr. Bart Wallet. Doel van de bundel is verdieping van een aantal thema’s die te maken hebben met de diverse rollen die protestantse gemeenten, kerkelijke instanties en personen in de periode 1930 tot 1950 gespeeld hebben.

Een breed samengestelde groep auteurs schrijft aan deze bundel mee. De bundel wil meer inzicht geven in het brede palet aan houdingen en verhoudingen van kerken ten aanzien van Joden in een zeer donkere periode. In de bundel komen ook korte portretten te staan van mensen die deze periode belichamen. De doelgroep is een breed geïnteresseerd publiek, kerkelijk en niet-kerkelijk.

Op de orgelzolders van de Rotterdamse gereformeerde Breepleinkerk werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Aanleiding tot deze opdracht is de verklaring over erkenning van schuld en verantwoordelijkheid die ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 uitsprak. De boodschap was gericht aan de Joodse gemeenschap in Nederland. Hoewel de verklaring meerdere aspecten kent, ging de aandacht vooral uit naar de rol van de kerken (voorlopers van de Protestantse Kerk) in en rond de Tweede Wereldoorlog. Naast een waaier aan instemmende reacties werd door een aantal historici en vanuit de kring van het voormalige verzet kritisch gereageerd. Zij vonden dat er aanvulling en nader onderzoek nodig was. Er volgden diverse gesprekken tussen hen, het moderamen en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dit heeft geleid tot een samengestelde redactie. In gezamenlijkheid zien we uit naar publicatie van het onderzoek in deze bundel. De publicatie staat gepland voor eind 2022″.

(Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info: We komen binnenkort op deze aankondiging nader terug.)