“‘Het geluid van Taetske’ klinke nogmaals…!”

‘Teruggetrokken, betrokken gemeentelid’ gaf in 1921 maar liefst fl. 30.000 voor de Drachtster gereformeerde Zuiderkerk en de gereformeerde diaconie.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten bracht in haar als ‘Themanummer’ geldende Informatiebrief nummer 21 (in verband met de aanpassing van de kerkzaal van de Drachtster protestantse, voormalig gereformeerde Zuiderkerk) de ‘teruggetrokken, in een bouwvallig huis wonende’ vrouw, Taetske geheten, in herinnering.

De gereformeerde Zuiderkerk te Drachten die in 1925 in gebruik genomen werd en waarvoor Taetske het hare heeft bijgedragen (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

“Bij haar overlijden in 1921 kwam een testament op tafel waarin zij haar niet geringe vermogen van fl. 80.000 voor een kwart naliet aan de Drachtster Gereformeerde Kerk, en voor een kwart aan de diaconie van deze kerk. Na rechtszaken, aangespannen door de familie, die haar postuum ontoerekeningsvatbaar wilde laten verklaren, kwam het uiteindelijk tot een schikking die er in resulteerde dat de kerk en de diaconie elk ongeveer fl. 15.000 erfden. Het verhaal gaat dat de erfenis van Taetske haar wraak was voor het feit dat haar ooit verboden werd te trouwen met een domineeszoon. Of dat waar is weten we niet, maar een mooie anekdote is het zeker”.

“Er wordt wel eens beweerd dat de Zuiderkerk is gebouwd dankzij het geld van Taetske. Gezien de totale kosten, inclusief grond en pastorie van circa fl. 70.000, gaat dat misschien wat te ver, maar feit is dat de erfenis van Taetske in 1921 zeker zal hebben geholpen bij het besluit om te starten met de bouw van de tweede gereformeerde kerk in het zuiden van Drachten, naast de Noorderkerk die aan de Stationsweg stond”.

De oorspronkelijke gereformeerde Noorderkerk aan de Stationsweg te Drachten, die in 1957 zeer ingrijpend verbouwd en vergroot werd.

Tegenvallers bij de renovatie van de Zuiderkerk.

Dat het Drachtster College van Kerkrentmeesters dit verhaal in haar Nieuwsbrief in herinnering brengt, houdt verband met de momenteel gaande zijnde renovatie van de kerkzaal van de Zuiderkerk, waarover we op deze website al eerder berichtten. De verbouwing van de kerk – al een heel eind gevorderd – kostte, ondanks veel vrijwilligerswerk, namelijk meer dan begroot; een veel voorkomend euvel bij renovaties. Het stukadoren was veel bewerkelijker en omvangrijker dan aanvankelijk gedacht, maar de belangrijkste  tegenvallers bij de renovatie waren de benodigde uitgaven om het geluid en de verstaanbaarheid goed te krijgen.

Daarbij ging het om bekleden van meerdere wanden met akoestisch materiaal, alle stoelen die volledig bekleed moesten worden en een nieuwe luidsprekerinstallatie. De totale meerkosten bedroegen € 15.000. “En daarmee” – aldus het College van Kerkrentmeesters – “keren we terug naar de aanhef van de Nieuwsbrief: het geluid van Taetske. Taetske maakte met haar erfenis op een belangrijk moment in de geschiedenis van de Zuiderkerk een groot verschil. En nu dachten we, zou dat nóg eens kunnen gebeuren, dat als het ware ‘het geluid van Taetske’ nógmaals klinkt? En dan niet in de vorm van een wat vereenzaamde zonderlinge vrouw, maar in de vorm van ook betrokken gemeenteleden die voor dit mooie doel een bij hun omstandigheden passend bedrag willen doneren”.

  • Ook voor dat doel is het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Drachten opengesteld: NL 53 RABO 0373 7181 79, onder vermelding van ‘Het geluid van Taetske’. Als redactie van GereformeerdeKerken.info geven we dat nummer graag even door.

Officiële ingebruikneming Zuiderkerk door corona afgelast…

De verbouwing van de Drachtster Zuiderkerk is nu zover heen, dat de gerenoveerde kerkzaal in het weekend van vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 november 2021 officieel in gebruik genomen had kunnen worden. Maar corona gooide roet in het eten. Vandaar dat men moest meedelen dat deze officiële opening geen doorgang kon vinden.