Verbouwingsplannen Johanneskerk Gorinchem

Johanneskerk onderdeel van ‘Driekerkenplan’.

Hoewel de in 1959 in gebruik genomen protestantse (voormalig gereformeerde) Johanneskerk in Gorinchem rond het jaar 2000 nog op de nominatie stond voor sluiting en sloop, vormt zij nu onderdeel van het ‘driekerkenplan’ van de PKN in de stad.

De Johanneskerk te Gorinchem met het bijbehorende wijkgebouw De Heul (foto: Leen Baks).

Op woensdagavond 17 november 2021 is in de Johanneskerk aan de Nieuwe Hoven 143 in Gorinchem een gemeenteavond over de plannen voor de verbouw van de kerk, in het kader van dat zgn. driekerkenplan. Al enkele maanden lang worden verbouwingsplannen gemaakt, die echter door allerlei factoren nogal eens aangepast moesten worden. Tijdens de gemeenteavond  zullen de gemeenteleden op de hoogte gesteld worden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verbouw en ook zullen ze worden ingelicht over de voortgang van het driekerkenplan. Een van onderdelen van dat driekerkenplan is trouwens de bouw van een nieuwe PKN-kerk in de wijk Hoog-Dalem, waarvoor op 20 november 2021 de eerste paal de grond in gaat. De oplevering van de nieuwe kerk wordt eind 2022 verwacht.

De Johanneskerk.

De Johanneskerk werd in 2010 aangewezen als gemeentelijk monument en is nu volop in gebruik als protestants kerkgebouw. Op 7 juni 1958 werd de eerste steen voor de Johanneskerk gelegd door ds. A.C. Mooy (1920-2013). Op 11 september 1959 kon de nieuwe kerk in gebruik genomen worden. Het bijbehorende wijkgebouw De Heul kwam iets later gereed, en kon op 20 april 1960 geopend worden. De totale kosten voor de kerkbouw bedroegen fl. 850.500, ten behoeve waarvan de befaamde gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw fl. 50.000 cadeau gaf.