Nieuwe optie voor kerksluitingen in Dokkum

Ook in nieuw plan verdwijnt ‘De Fontein’.

Was het aanvankelijk de bedoeling van de kerkenraad van de Friese Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens om twee van de vier kerken te sluiten (waaronder de voormalig gereformeerde Fonteinkerk), bezint men zich op de vraag of het niet beter is alle kerken (behalve de Grote Kerk) te sluiten en in plaats daarvan één nieuwe kerk te bouwen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

Dit werd tijdens de kerkdiensten van zondag 7 november 2021 in de Dokkumer protestantse kerken door de kerkenraad meegedeeld.

Enkele maanden geleden werden de gemeenteleden over de aanvankelijke plannen gehoord in een viertal gemeentevergaderingen (met elk maximaal tachtig aanwezigen in verband met corona). Over de plannen om de Catharinakerk en De Fontein te sluiten en de (voormalig hervormde) Grote Kerk en (de voormalig hervormde kerk) De Herberg open te houden, kwamen veel vragen. Onlangs formuleerde de kerkenraad de antwoorden daarop, die op het besloten gedeelte van de kerkelijke website vermeld zijn.

Ook in De Fontein werd het kerkenraadsbesluit meegedeeld.

Ondernemers bereid drie kerken te kopen.

Omdat een aanbod was binnengekomen van een groep ondernemers, die drie van de vier kerken wilde kopen in ruil voor de bouw van een nieuwe kerk, besloot de kerkenraad ook die mogelijkheid na te gaan: de verkoop van De Fontein en De Herberg in Dokkum en de Sint Catharinakerk in het naburige Aalsum. Ter vervanging van de gesloten kerken zou in Dokkum dan dus één nieuwe kerk gebouwd worden. De kerkdiensten zouden dan in het vervolg gehouden worden in de Grote Kerk en in de nieuw te bouwen kerk.

De kerkenraad beslist over ongeveer vier maanden.