Kerkenraad Renkum kiest voor kerk Utrechtseweg

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum heeft in zijn vergadering van 17 november 2021 gekozen voor het openhouden van de voormalig gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg. Aldus deelde de kerkenraad op maandag 29 november mee.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Renkum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het voormalig hervormde kerkgebouw aan de Kerkstraat zal worden verkocht en een nieuwe bestemming krijgen. De kerkenraad deelde mee bij het nemen van dit besluit ‘niet over één nacht ijs te zijn gegaan’. Er werd namelijk door diverse instellingen onderzoek verricht: door KKG, Kaader, Reliplan en Kraft. De conclusies van alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting: het kerkgebouw aan de Utrechtseweg is in meerdere opzichten het meest toekomstbestendig voor de Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum.  In de eerste plaats omdat de grootte van het kerkgebouw het best past bij de gemeente van de toekomst en omdat de bouwkundige kwaliteit en de staat van onderhoud beter zijn dan die van het andere kerkgebouw. Ook heeft de voormalige gereformeerde kerk aan de Utrechtsestraat veel lagere exploitatiekosten.

Interieur van de voormalig gereformeerde kerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkenraad kwam op grond van de genoemde adviezen tot het unanieme besluit de kerk aan de Utrechtseweg open te houden als toekomstige PKN-kerk van Renkum-Heelsum. Wel merkte de kerkenraad daarbij op dat het gebouw aan de Utrechtseweg dusdanig vernieuwd moet worden, dat alle gemeenteleden zich er thuis zullen voelen. Er moet dus een gedegen plan komen voor aanpassing van dit gebouw.

Op donderdag 20 januari 2022 wordt een gemeenteavond georganiseerd om de keuze nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.