Gedenkboek Oosterkerk te Aalten verschenen

Vorige week woensdag 24 november 2021 werd in de Aaltense (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk het eerste exemplaar van het herinneringsboek over de buiten gebruik gestelde (voormalig gereformeerde) Oosterkerk te Aalten overhandigd aan de voorzitters van de kerkenraad en van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aalten.

Het gedenkboek over de Aaltense Oosterkerk.

Het gedenkboek is een prachtig vormgegeven, in harde kaft gebonden boek van 258 pagina’s. Veel foto’s, interessante verhalen en een fotocollage van afbeeldingen van de predikanten zijn er in opgenomen.

De Commissie Afscheid Oosterkerk heeft ruim een half jaar werk gehad om een programma samen te stellen ter gelegenheid van het afscheid van de Oosterkerk als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente. De laatste dienst vond plaats op 27 juni 2021.

Al voor die tijd ontstond ook het idee een herinneringsboek over de Oosterkerk uit te geven. Gemeenteleden werd gevraagd anekdotes en foto’s door te geven, wat na enige aarzeling lukte.

Ook aan het gedenkraam in de Oosterkerk wordt ruimschoots aandacht besteed. Het raam is een geschenk aan de Aaltense bevolking voor wat zij hebben gedaan voor de honderden evacués en onderduikers in de Tweede Wereldoorlog.  Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de Oosterkerk, van het orgel en aan andere onderwerpen.

Van het boek werden zevenhonderd exemplaren gedrukt, terwijl ruim driehonderd mensen bij voorintekening een exemplaar besteld hebben. Het boek is eind deze week te verkrijgen via de webshop van Kerkvenster te Aalten, bij het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten en bij de plaatselijke boekhandel Messink en Prinsen. De adviesprijs is € 24,95.

Verder zijn twee CD’s gemaakt door de organisten van de Oosterkerk. Ook die kunnen besteld worden.