Geref. kerk Ter Aar heet nu ‘Aarkerk’

Op donderdag 2 december 2021 werd in het Zuid-Hollandse Ter Aar de nieuwe naam van de gereformeerde kerk onthuld door burgemeester Robbert-Jan van Duin en ds. Marina van der Zwaag-De Haan.

De burgemeester en de predikant onthullen de naam van de ‘Aarkerk’ (foto: ‘De Nieuwkoper’, Anke Steffers).

De plechtigheid was in verband met de coronamaatregelen een paar keer uitgesteld, maar donderdag 2 december was het dan zover. De nieuwe naam van de kerk aan de Oostkanaalkade langs het Aarkanaal in Ter Aar werd onthuld. De PKN-kerk heet nu ‘Aarkerk’.

De burgemeester en de predikant kregen beiden een touw aangereikt en na het aftellen trokken ze tegelijkertijd zodat het doek viel en de naam zichtbaar werd. Dat de burgemeester het op prijs stelde voor de onthulling te worden uitgenodigd bleek uit zijn reactie, dat “de Aarkerk echt een kerk is die verder kijkt. Een locatie voor verschillende organisaties en doelgroepen. Met drempels die niet hoog zijn. En dat zie je terug in de naam.”

De gereformeerde kerk in Ter Aar heet nu de ‘Aarkerk’.

Twee jaar geleden begon men in Ter Aar met overleggen over de nieuwe naam. Een kerkenraadslid motiveerde de naamsverandering met de woorden dat “wij de naam ‘gereformeerd’ niet meer willen dragen. Deze begon steeds meer te knellen”.

“In de kerk van Ter Aar, zo zei de predikant, is iedereen is welkom, ongeacht seksuele geaardheid. Bij ons hangt de regenboogvlag uit op de dagen waarop hiertoe wordt opgeroepen. Iedereen kan bij ons trouwen, en ook kinderen van een homoseksueel paar kunnen zich laten dopen. Vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten wat betreft diensten en taken. En wij zijn niet van het verplicht dragen van rokken of zwarte kousen”, zo meldde de predikant in een interview in De Nieuwkoper.

Bushalte Aarkerk.

De PKN-classis Zuid-Holland gaf uiteindelijk toestemming voor de nieuwe naam: Protestantse Gemeente De Aarkerk. Deze naam staat overigens ook op de bushalte bij de kerk; Arriva speelde snel op de naamswijziging in.