Fusie Kootwijkerbroek met Voorthuizen?

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kootwijkerbroek heeft besloten de zelfstandigheid van de kerk op te geven als overeenstemming bereikt kan worden over verdergaande samenwerking met een andere Gereformeerde Kerk, in dit geval die van het naburige Voorthuizen.

De gereformeerde kerk te Kootwijkerbroek.

Namens de kerkenraad deelde de heer W. Bouw aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat het aantal leden en het kerkbezoek van de Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek dermate teruglopen dat zelfstandig verdergaan problematisch wordt. Vandaar dat de kerkenraad al enige jaren geleden is begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om met een andere Gereformeerde Kerk samen te gaan. Momenteel bestaat al een vergaande samenwerking met de veel grotere Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.

De Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek telt momenteel ongeveer 260 leden. Voordat de coronacrisis uitbrak was het aantal kerkgangers in het kerkgebouw te Kootwijkerbroek ongeveer 40 tot 50; momenteel bedraagt dit aantal nog ongeveer 25. Ook voor het kiezen van een kerkenraad is dat aantal onvoldoende.

De kerkenraad van Kootwijkerbroek wil zo mogelijk – als de verdergaande samenwerking met de kerk van Voorthuizen zou uitlopen op een samenvoeging van beide kerken – de vierplek in Kootwijkerbroek, het kerkgebouw aan de Veluweweg dus, graag handhaven. Daarvoor is echter wel nodig dat de groep gereformeerden in Kootwijkerbroek voor de daarvoor benodigde financiën zal zorgen, omdat de kerk van Voorthuizen het in stand houden van het kerkgebouw in Kootwijkerbroek niet zal financieren.

Voor het geval de samenwerking met de kerk van Voorthuizen zou uitlopen op een samenvoeging van beide kerken, zou de Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek onderdeel kunnen gaan uitmaken van één van de kerkwijken van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.

© 2021. GereformeerdeKerken.info