‘De Hoeksteen’ Sellingen wordt verkocht

Laatste dienst op 12 december 2021.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Groningse Sellingen gaan fuseren. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sellingen streeft ernaar dat de fusie voor het eind van 2021 plaatsvindt.

De gereformeerde kerk ‘De Hoeksteen’ te Sellingen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Sellingen zullen worden gehouden in de voormalig hervormde kerk aan de Torenstraat. De gereformeerde kerk, De Hoeksteen aan de Dorpsstraat, wordt zo spoedig mogelijk na de fusiedatum verkocht. De vrijgekomen gelden worden – na aftrek van de tijdelijke instandhouding van het gebouw van de gereformeerde kerk – gebruikt voor investeringen en/of opbouw van de nieuw te vormen Protestantse Gemeente.

Alle roerende en onroerende goederen van de Gereformeerde Kerk en van de hervormde gemeente gaan mee naar de nieuw te vormen Protestantse Gemeente. De predikant woont in de pastorie van de voormalige hervormde kerk, terwijl ook de gereformeerde pastorie eigendom blijft van de protestantse gemeente, maar verhuurd zal worden. Het gebouw ‘De Sprankel‘ (het verenigingsgebouw van de hervormde gemeente) blijft beschikbaar voor het houden van activiteiten van de kerkelijke gemeente en voor verhuur.

Het interieur met het orgel van de gereformeerde kerk te Sellingen (foto: Reliwiki).

Ook werd bepaald dat het orgel van de gereformeerde kerk meegaat naar de Protestantse Gemeente. De eerste dienst van de Protestantse Gemeente vindt op zondag 19 december 2021 plaats.

De laatste dienst in De Hoeksteen.

Op zondag 12 december 2021 vindt in De Hoeksteen de ‘dienst van afscheid’ plaats, onder leiding van ds. G. van Helden uit Buitenpost. De kerkgangers zitten aan tafel en er wordt koffie en thee geschonken. Het thema van de dienst is ‘Herinneren en verwachten‘. De dienst begint om half tien. We komen daarop t.z.t. uiteraard uitvoerig terug.