Lisse sluit twee van de drie kerken

Ook gereformeerde kerk wordt bestemd voor woningbouw.

De Protestantse Gemeente te Lisse is druk bezig plannen te maken voor de verbouwing van twee van de drie kerkgebouwen die gaan sluiten en die herbestemd worden voor woningbouw. Het derde kerkgebouw, de Grote Kerk, zal multifunctioneel verbouwd worden en blijft de vierplek.

De gereformeerde kerk te Lisse met het zalencentrum De Klister (beeld: Prot. Gem. Lisse).

Om de verbouwing van de Grote Kerk financieel rond te krijgen is het nodig dat de twee andere kerken worden herbestemd en verbouwd tot appartementen. Daarbij gaat het om de hervormde Pauluskerk aan de Ruishoornlaan en – zoals we al eerder berichtten – de gereformeerde kerk aan de Heereweg 105.

De plannen voor de gereformeerde kerk.

De gereformeerde kerk met erachter vier woningen (beeld: Prot. Gem Lisse).

Na jaren van studie werden tijdens een presentatie in de Grote Kerk (link) (op donderdag 2 december 2021) de plannen wat uitvoeriger beschreven.

Wat de gereformeerde kerk betreft zal de voorgevel onveranderd blijven. In de kerkzaal zullen vier ‘grondgebonden appartementen’ komen, elk voorzien van een tuintje. Ook op de eerste en de tweede etage worden appartementen gebouwd. Op de parkeerplaats bij de kerk zullen – als de plannen goedgekeurd worden – vier woningen gebouwd worden.

De plannen zullen binnenkort aan de burgerlijke gemeente worden voorgelegd, omdat men – in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen – de voorstellen aan het huidige gemeentebestuur ter beoordeling wil voorleggen.