Maranathakerk Haaksbergen gaat dicht

Gedenkboekje op komst.

De voormalige gereformeerde Maranathakerk in Haaksbergen gaat op korte termijn dicht. Ter gelegenheid van de sluiting zal een gedenkboekje worden uitgegeven.

De gereformeerde ‘Maranathakerk’ te Haaksbergen.

Al eerder werd besloten de Maranathakerk aan de Enschedesestraat in Haaksbergen op termijn buiten gebruik te stellen. Hoewel ten tijde van de fusie van hervormd en gereformeerd  in 2016 nog geen sprake was van afstoting van de kerk, werd toen al besloten de kerk vooral te gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten. De kerk zal binnenkort echter definitief worden gesloten; de inventaris is al grotendeels verwijderd.

Gedenkboekje.

Over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente zal een gedenkboekje worden gepubliceerd dat in een kleine oplage van honderd exemplaren verspreid wordt. We berichten te zijner tijd nader over de laatste dienst en over het gedenkboekje.