V/m. Eben Haëzerkerk Veenendaal wordt ‘Ds. Riekelhof’

De verbouw en de restauratie van het uit 1856 daterende voormalige Afscheidingskerkje in Veenendaal, de Eben Haëzerkerk aan de Zandstraat 39, gaat binnenkort van start.

Het kerkje zoals het er uitzag toen het een opslagplaats werd (foto Reliwiki, Andre van Dijk).

Er is al begonnen met de bouw van een aantal woonstudio’s die rondom het kerkje straks het Ds. Riekelhof zullen vormen. In het kerkje worden ook zes studio’s ingebouwd en bovendien wordt een dagverblijfruimte gerealiseerd. Het Ds. Riekelhof wordt een woonplek voor de cliënten van de Stichting Reinaerde. 

Bouwhistorisch onderzoek.

Een werkgroepje van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) doet momenteel verder onderzoek naar de bouwhistorie van de Eben Haëzerkerk, om na te gaan hoe de verbouw van 1911 is verlopen. De oplevering wordt verwacht tegen het eind van 2022. Er wordt een publicatie over de (bouw-) geschiedenis voorbereid. Het (archief-) onderzoek daaromtrent duurt nog voort.

Aldus deelde de secretaris van de HVOV aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

Ds. J.A. Riekel.

Ds. J.A. Riekel (1869-1949) werd uit Roomse ouders geboren, maar sloot zich aan bij de (voortgezette) Christelijke Gereformeerde Kerk, die in 1892 niet meeging met de ‘Vereniging’ van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (resp. afkomstig uit Afscheiding en Doleantie). Hij studeerde in Apeldoorn voor predikant aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zijn eerste gemeente was die van Veenendaal. De Eben Haëzerkerk behoorde in die tijd dus tot de (voortgezette) Christelijke Gereformeerde Kerk.