“Eenwordingsdienst” in Sellingen (Gr.)

… begon met sluiting van de gereformeerde kerk.

Na de ‘laatste volledige dienst’, die op zondag 12 december 2021 in de gereformeerde kerk van het Groningse Sellingen gehouden werd, is daar op zondag 19 december 2021 ‘de definitief laatste dienst’ gehouden. Ds. Bram Verduijn was de voorganger.

Bij de aanvang van de dienst…

Na de binnenkomst van een afvaardiging van de kerkenraad en na de mededelingen werd de dienst begonnen met psalm 122 de verzen 1 en 2 (‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij  zeide: ’Gord u aan om naar des Heren huis te gaan’). Overigens werd tijdens de dienst niet gezongen door de ongeveer twintig in corona-opstelling gegroepeerde kerkgangers, maar werden de liederen via opnamen ten gehore gebracht, die ook live konden worden gevolgd door de ongeveer tweehonderdvijftig kijkers en luisteraars die tijdens de dienst meekeken.

De liturgische voorwerpen uitgedragen.

Voorafgaande aan het uitdragen van de liturgische voorwerpen bad de predikant “om kracht en nabijheid als we deze plek moeten loslaten, met dankbaarheid, maar ook met een bedroefd gemoed”. Bij elk van de uitgedragen liturgische voorwerpen sprak de predikant een kort gebed uit.

De paaskaars wordt uitgedragen…

Bij de paaskaars: “O, Licht van Verrijzenis dat alle duisternis verdrijft, nu wij opbreken van hier, ga met ons mee, ga ons voor naar uw Koninkrijk. Dat dit Paaslicht ons mag bepalen bij de Opstanding, de vergeving en de Liefde. Blijf in ons midden, ga met ons mee”.

Het doopvont wordt weggedragen…

Het doopvont werd door een van de kinderen uitgedragen: “(…) Wij bidden u dat het water dat hier gestroomd heeft, tot in lengte van dagen tot liefde, zegen en heil mag strekken”.

Het avondmaalsstel wordt uitgedragen.

Daarna werd het avondmaalsstel opgenomen “(…) waarmee we de gemeenschap met U hebben gevierd. U wilt ons niet binden aan een bepaalde plaats, maar geef dat we de gemeenschap met u vasthouden waar onze weg ook gaat”.

De kanselbijbel wordt weggedragen.

De kanselbijbel werd uitgedragen nadat gebeden was: “Uw Woord is een levend Woord en zo heeft het hier geklonken, als een Woord dat nooit meer zwijgt, als een Licht dat nooit meer dooft. Ga met ons mee als we Uw Woord meenemen naar een andere plek en uit haar, uit het Woord, willen leven”.

De kanselkleden worden verwijderd.

Onder het luisteren naar  lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t Woord aan ons geschiedt’) werden de kanselkleden weggehaald en eveneens de kerk uitgedragen.

Op weg naar de protestantse kerk.

Klaar om te gaan…

Men stelde zich na dit begin van de dienst buiten de gereformeerde kerk op, en ging toen op weg “naar de hervormde kerk aan de Torenstraat, die vanaf nu ‘protestantse kerk’ heet”, zo kondigde de predikant tevoren aan.

In de protestantse kerk werden de liturgische voorwerpen op de bestemde plaats gelegd.

In de protestantse kerk aangekomen werden als eerste de kanselkleden aan de preekstoel gehangen en op de avondmaalstafel gelegd, waarna het doopvont, het avondmaalsstel, de kanselbijbel en de paaskaars werden binnengedragen en op de bestemde plaatsen werden geplaatst, waarna de dienst werd voortgezet.

Beeldverslag van de laatste dienst in de gereformeerde kerk en de eerste van de protestantse gemeente te Sellingen (Gr.).