‘Singelkerk’ wordt PKN-kerk van Coevorden

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Coevorden fuseren op 6 februari 2022 tot Protestantse Gemeente.

De gereformeerde Singelkerk aan de Van Heutszsingel.

Voordat de coronapandemie begon verzorgden de Gereformeerde Kerk vanuit de Singelkerk en de Hervormde Gemeente vanuit de Stadskerk elk hun eigen digitale kerkdiensten voor hen die door ziekte of ouderdom de diensten niet fysiek konden bijwonen.

Toen de coronatijd aanbrak vond men het steeds logischer dat beide digitale diensten samen zouden gaan. Uiteindelijk leidde dat er ook toe dat de al decennia lopende samenwerking tussen beide kerken uitdraaide op de afspraak om op 6 februari 2022 definitief samen te gaan als Protestantse Gemeente Coevorden.

Gereformeerde Singelkerk wordt PKN-kerk.

Voor de gefuseerde protestantse gemeente is het gebruik van één kerkgebouw voldoende. De keus is toen gemaakt dat de hervormde Stadskerk aan de Kerkstraat zal worden afgestoten, en dat de gereformeerde Singelkerk aan de Van Heutszsingel in het vervolg zal dienen als kerkgebouw van protestants Coevorden.