Verbouw “Samenstroom” Meppel in volle gang

Zoals we al eerder berichtten worden de protestantse (voormalig gereformeerde) Oude Kerk te Meppel en het bijbehorende kerkelijk centrum Trias ingrijpend verbouwd.

De aanleg van de vloerverwarming in de kerkzaal (foto: Protestantse Gemeente Meppel).

Inmiddels ontving de kerk met het bijbehorende kerkelijk centrum een nieuwe naam: De Samenstroom. De werkzaamheden in de kerk en in het kerkelijk centrum zijn intussen in volle gang. In 2022 hoopt men het karwei af te hebben. De verbouwing geschiedt ook in het kader van het feit dat de Oude Kerk destijds werd aangewezen als toekomstige PKN-kerk van Meppel. Daarvoor werd het nodig de kerkzaal en het kerkelijk centrum een grote  beurt te geven.

Tot de werkzaamheden behoort ook algehele restauratie van het bijzondere orgel, dat dan ook ter renovatie werd afgebroken.

Het is de bedoeling dat de Oude Kerk met haar kerkelijk centrum Trias als De Samenstroom multifunctionele gebouwen worden met een ‘hoge mate van zitcomfort en een aangename binnentemperatuur’ (vandaar dat in de kerkzaal vloerverwarming werd aangelegd), ‘inclusief een goede kwaliteit van beeld en geluid’, en – zo voegde men er aan toe – ‘met behoud van de symmetrie’.

Momenteel wordt De Samenstroom uiteraard niet voor kerkelijke activiteiten gebruikt. In verband met de verbouw worden alle kerkelijke aangelegenheden in de voormalig hervormde Mariakerk gehouden, die t.z.t. verkocht zal worden.