Gereformeerd en Hervormd Hattem samen

“Voorlopig” blijven beide kerkgebouwen in gebruik.

De Gereformeerde Kerk Hattem en de Hervormde Gemeente Hattem zijn op 1 januari 2022 verenigd tot Protestantse Gemeente Hattem. De protestantse gemeente telt in het vervolg twee wijkgemeenten, namelijk de Hervormde Wijkgemeente De Bron en de Protestantse Wijkgemeente De Rank. Aldus deelt de gemeente op haar website mee.

De gereformeerde (nu protestantse) Emmaüskerk te Hattem.

De nieuwe Protestantse Gemeente Hattem telt ongeveer 2500 leden. De voormalig hervormde Grote of Andreaskerk in de binnenstad en de voormalig gereformeerde Emmaüskerk aan de Dorpsweg blijven ‘voorlopig’ beide in gebruik voor de kerkdiensten en voor andere kerkelijke activiteiten. Beide wijkgemeenten krijgen een eigen fulltime predikant en ‘veel mogelijkheden om ook op wijkniveau invulling te geven aan de eigen identiteit’.

Argumenten voor het samengaan van beide gemeenten waren onder meer: een samenvoeging van de nu nog gescheiden ledenadministraties en begrotingen èn bovendien een forse vermindering van het aantal jaarlijkse kerkelijke vergaderingen. Zo maakten de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de Federatieraad op 1 januari plaats voor een nieuwe Algemene Kerkenraad. “Daarnaast dragen beide kerkelijke gemeenten met dit besluit een steentje bij aan de Bijbelse oproep om niet gescheiden maar samen op te trekken in het geloof”, aldus besloot de kerkenraad de mededeling op zijn website.

Rond 2030 kerkdiensten in één kerkgebouw.

Een woordvoerder van de Protestantse Gemeente Hattem verklaarde tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info dat in Hattem de komende vier jaar met betrekking tot de kerkgebouwen niets verandert. Het College van Kerkrentmeesters gaat een plan maken voor de toekomst. De stuurgroep, die de fusie voorbereidde, adviseerde in dat verband beide gebouwen zo mogelijk op afstand te zetten. De verwachting is dat beide wijken in 2030 hun kerkdiensten in één kerkgebouw zullen houden, namelijk in de middeleeuwse Andreaskerk.