‘Orgelzolders’ in afwachting van uitspraak

Strijd voor behoud van ‘Rotterdams Achterhuis’.

Nog steeds wordt gewacht op de uitspraak van de rechter over het lot van de orgelzolders in de voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Bron: Mini World Rotterdam.

Desgevraagd deelde de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de strijd voor het behoud van de orgelzolders in de Rotterdamse voormalig gereformeerde Breepleinkerk, waar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers gedurende lange tijd een veilig onderdak vonden. De stichtingen ijveren voor het behoud van (de toegankelijkheid van) de historische orgelzolders om ook in de toekomst in staat te zijn educatieve rondleidingen te kunnen geven om het verhaal van de onderduikers door te geven aan de schooljeugd en aan anderen. Daartoe stelde men zelfs een uitvoerig  goed doordacht businessplan op, dat gepresenteerd wordt als ‘de beste oplossing voor alle partijen’.

De Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en vijftig gereformeerde gemeenteleden spanden gerechtelijke procedures aan tegen de verkoop van de Breepleinkerk door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid aan de Levend Woord Gemeente. Ook werd een petitie voor het behoud van de orgelzolders bij de kerkenraad van protestants Rotterdam-Zuid ingediend.

Op 15 oktober 2021 werd beroep ingesteld tegen de uitspraak van 17 september 2021  van het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland in de provincie Zuid-Holland. Het Classicaal College heeft bovengenoemde drie partijen niet-ontvankelijk verklaard.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Beroep ingesteld bij het Generaal College.

De stichtingen spannen zich al jarenlang in om de Breepleinkerk te behouden, onder andere door het organiseren van ‘Zingen-maakt-blij-diensten’, het houden van orgelconcerten en het ondernemen van museale activiteiten met betrekking tot de zeer bijzondere geschiedenis van de orgelzolders. Daarmee voeren de stichtingen uitdrukkelijk kerkelijke taken uit. Dat is de reden dat men – zoals wij eerder berichtten – beroep instelde bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Partijen hadden  tot 16 december 2021 de tijd om hier weer op te reageren.

Naast deze kerkelijke procedure loopt ook een civielrechtelijke procedure bij de Rechtbank. Deze procedure is aangehouden in afwachting van een onherroepelijke uitspraak van de kerkelijke rechter.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden (sinds 30 december 2020) dat de twee stichtingen conservatoir beslag lieten leggen op de Breepleinkerk. Naast de formele procedures trachtten de stichtingen herhaaldelijk om met partijen en hun advocaten rond de tafel te gaan zitten om tot een werkbare oplossing te komen. “Helaas zijn al deze initiatieven tot nu toe afgewezen”. In november 2021 gaf men vier concrete data door waarop men in gesprek zou kunnen, “maar helaas werd weer geen reactie ontvangen”.

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de Breepleinkerk (foto: Orgelzolders.nl).

Ondanks al deze tegenslagen geven de twee stichtingen en de vijftig gereformeerde gemeenteleden de moed niet op. “Wij strijden voor een goede zaak en we willen dat de activiteiten van zowel de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) als die van de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk doorgang kunnen vinden”.

Beide stichtingen brachten fondsen bijeen voor het behoud en het uitvoeren van projecten in de Breepleinkerk, het organiseren van concerten (www.breepleinkerk.nl) en van educatieve bijeenkomsten, en het promoten van de historische betekenis en het in stand houden en uitbouwen van de Orgelzolders als het ‘Achterhuis van Rotterdam’ (www.orgelzolders.nl).

De stichtingen vragen ieder die zich bij de ‘strijd om de Breepleinkerk’ betrokken voelt om blijvende steun, teneinde bovengenoemde doelstellingen te realiseren.

Het spreekt vanzelf dat we t.z.t. terugkomen op de uitspraak van het Generaal College.

Bericht met foto’s en een t.v.-reportage van ‘1Vandaag’ over de Orgelzolders >