Pelgrimskerk Zoetermeer gaat dicht

Laatste dienst op 30 januari 2022.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Pelgrimskerk aan de Eerste Stationsstraat te Zoetermeer gaat dicht. Ook het hervormd/gereformeerde kerkelijk centrum De Oase aan het Kerkenbos gaat sluiten. De protestantse gemeente kan de kosten van beide gebouwen vanwege teruglopend kerkbezoek niet meer opbrengen.

De Pelgrimskerk te Zoetermeer.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Zoetermeer fuseerden op 17 januari 2012 tot protestantse gemeente, waartoe dus ook de Pelgrimskerk behoorde.

De fusie had tot gevolg dat sinds 2019 een bestuurlijke samenwerking bestond tussen de drie protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk, De Oase (in het stadsdeel Meerzicht) en De Regenboog (in de stadsdeel Rokkeveen). Na verloop van tijd gingen de drie kerkwijken samen verder met één wijkkerkenraad en ontstond de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Zuid. Besloten werd het (voormalig hervormde) kerkgebouw De Regenboog in het stadsdeel Rokkeveen als toekomstige vierplek aan te houden.

Laatste dienst Pelgrimskerk.

Hoewel de Pelgrimskerk vooralsnog voor het doordeweekse kerkenwerk beschikbaar blijft, zal daar op zondag 30 januari 2022 de laatste dienst gehouden worden. Aldus wordt meegedeeld in de Nieuwsbrief van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

Uiteraard komen we uitvoerig terug op de laatste dienst in de Pelgrimskerk.

‘Misschien een gedenkboek’.

Desgevraagd werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de Pelgrimskerk, in mei 2022, een jubileumweekend wordt gehouden, en misschien zal dan ook een gedenkboek worden gepubliceerd.

De Oase.

Het kerkgebouw De Oase aan het Kerkenbos is een verbouwde gymzaal, die door gereformeerden en hervormden werd verbouwd tot kerk en in 2001 in gebruik genomen werd. Daar wordt op zondag 23 januari 2022 de laatste dienst gehouden.