Ichthuskerk Emmen wordt chr. geref. kerk

Protestantse Gemeente mag er vijf jaar blijven kerken.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Ichthuskerk in de Walstraat te Emmen gaat rond de zomer van 2022, na een proefperiode van enkele maanden, over in handen van de christelijke gereformeerde kerk, die haar tegenwoordige Bethelkerk dan in de verkoop zet.

De Ichthuskerk te Emmen.

Met vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) werd door de Protestantse Gemeente Emmen overleg gevoerd over de mogelijke verkoop van de Ichthuskerk aan de CGK. Aan de hand van een door het Kantoor voor de Kerkelijke Goederen opgesteld taxatierapport werd overeenstemming bereikt over het bedrag waarvoor de Ichthuskerk zou kunnen worden overgedragen aan de CGK. Daarbij werd als voorwaarde gesteld dat de protestantse wijkgemeente Ichthus-Emmermeer van de Ichthuskerk gebruik kan blijven maken voor een periode van vijf jaren.

Gedurende die vijf jaren zal er gezamenlijk gebruik worden gemaakt van de Ichthuskerk. Momenteel wordt gewerkt aan een handleiding voor de manier waarop dat medegebruik vorm gegegeven kan worden. De onderwerpen die geregeld moeten worden zijn onder meer: het tijdstip van aanvang van de kerkdiensten op de zondagochtend; welke veranderingen wil de CGK doorvoeren aan het kerkgebouw; welke groepen hebben wanneer welke lokaliteit nodig; het gezamenlijk verrichten van kostersdiensten en het gezamenlijk schoonhouden van het kerkgebouw.

Het is de bedoeling om de verkoop van het kerkgebouw vóór de zomerperiode van 2022 af te ronden.

Nu nog 2 v/m. gereformeerde kerken in Emmen-dorp.

De Protestantse Gemeente te Emmen heeft in Emmen nu nog vier kerkgebouwen in eigendom (en ook één in Odoorn), waarvan twee voormalige gereformeerde kerken: De Schepershof aan Het Waal 400 en De Opgang aan de Mantingerbrink199.